2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 2.5 inch hot-swap drive carriers

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

2.5 inch Hot-swap Drive Carrier FXX25HSCAR2, 8 pack

  • Mã đặt hàng FXX25HSCAR2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP Discontinued

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Launched

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2000WTXXX Launched

Dòng khung máy chủ Intel® H2000

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.