Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10a

Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10a

4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin kỹ thuật CPU

 • CoreCount 2
 • ThreadCount 4
 • ClockSpeed 800 MHz
 • ClockSpeedMax 2.00 GHz
 • Cache 4 MB
 • TurboBoostTech2MaxFreq 2.00 GHz
 • MaxTDP 4.5 W

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

 • MaxMem 16 GB
 • MemoryTypes LPDDR3 1333/1600; DDR3L/DDR3L-RS 1600
 • NumMemoryChannels 2
 • MaxMemoryBandwidth 25.6 GB/s
 • ECCMemory Không

Đồ họa Bộ xử lý

 • ProcessorGraphicsModelId Đồ họa HD Intel® 5300
 • GraphicsFreq 100 MHz
 • GraphicsMaxFreq 800 MHz
 • GraphicsMaxMem 16 GB
 • GraphicsOutput eDP/DP/HDMI
 • GraphicsMaxResolutionHDMI 2560x1600@60Hz
 • GraphicsMaxResolutionDP 2560x1600@60Hz
 • GraphicsDirectXSupport 11.2/12
 • GraphicsOpenGLSupport 4.3
 • QuickSyncVideo
 • InTru3D
 • FDI
 • CVTHD
 • NumDisplaysSupported 3
 • GraphicsDeviceId 0x161E

Các tùy chọn mở rộng

 • PCIExpressRevision 2.0
 • PCIExpressConfigs x1 (6), x2 (4), x4 (3)
 • NumPCIExpressPorts 12

Thông số gói

 • MaxCPUs 1
 • ThermalJunctionRateCode 95 C
 • PackageSize 30mm x 16.5mm

Các công nghệ tiên tiến

 • TBTVersion 2.0
 • VProTechnology Không
 • HyperThreading
 • VTX
 • VTD
 • ExtendedPageTables
 • EM64
 • InstructionSet 64-bit
 • InstructionSetExtensions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
 • HaltState
 • SpeedstepTechnology
 • ThermalMonitoring2Indicator
 • FastMemoryTechnology
 • FlexMemoryTechnology
 • IdentityProtectionTechVersion
 • StableImagePlatformProgramVersion Không
 • SmartResponseTechVersion

Bảo mật & độ tin cậy

 • AESTech
 • SecureKeyTechVersion
 • TXT Không
 • ExecuteDisable
 • OSGuardTechVersion

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật