Broadwell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Processor D-1533N
(9M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Intel® Xeon® Processor D-1513N
(6M Cache, 1.60 GHz)
Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1543N
(12M Cache, 1.90 GHz)
Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Processor D-1523N
(6M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor D-1553N
(12M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539
(12M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529
(6M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz)
Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559
(18M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557
(18M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567
(18M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571
(24M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz)
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577
(24M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz)
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527
(6M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz)
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548
(12M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531
(9M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521
(6M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518
(6M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541
(12M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528
(9M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537
(12M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520
(bộ nhớ đệm 6M, 2,20 GHz)
Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540
(bộ nhớ đệm 12M, 2,00 GHz)
Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8894 v4
(60M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Launched Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 v4
(45M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867 v4
(45M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v4
(50M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v4
(60M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz)
Launched Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v4
(20M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v4
(55M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v4
(60M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Launched Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v4
(60M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz)
Launched Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v4
(40M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v4
(35M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v4
(25M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Launched Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699A v4
(55M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4
(55M Cache, 2.20 GHz)
Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v4
(55M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v4
(45M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v4
(30M bộ nhớ đệm, 2.50 GHz)
Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v4
(35M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v4
(25M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz)
Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4628L v4
(35M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v4
(25M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v4
(25M bộ nhớ đệm, 2.60 GHz)
Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v4
(30M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v4
(40M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v4
(15M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v4
(20M bộ nhớ đệm, 3.40 GHz)
Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v4
(10M bộ nhớ đệm, 3.50 GHz)
Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v4
(10M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v4
(20M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v4
(50M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v4
(35M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v4
(35M bộ nhớ đệm, 2.60 GHz)
Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697A v4
(40M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v4
(30M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v4
(40M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v4
(35M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz)
Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v4
(45M bộ nhớ đệm, 2.30 GHz)
Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v4
(35M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v4
(45M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz)
Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v4
(35M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v4
(30M bộ nhớ đệm, 3.00 GHz)
Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v4
(55M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v4
(15M bộ nhớ đệm, 1.70 GHz)
Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v4
(35M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v4
(20M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v4
(20M bộ nhớ đệm, 3.40 GHz)
Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v4
(20M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v4
(20M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v4
(25M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v4
(15M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v4
(25M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v4
(25M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz)
Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v4
(10M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v4
(25M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v4
(25M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz)
Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v4
(30M bộ nhớ đệm, 1.90 GHz)
Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v4
(6M bộ nhớ đệm, 2,30 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1278L v4
(6M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1258L v4
(6M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v4
(6M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285L v4
(6M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5750HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775R
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5950HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5775C
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5850EQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5700EQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5500U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5600U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5550U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5557U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-5650U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350H
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5575R
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675R
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5675C
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5250U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5257U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5287U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5350U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5200U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-5300U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5015U
(3M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5020U
(3M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5157U
(3M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5005U
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-5010U
(3M bộ nhớ đệm, 2,10 GHz)
Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y31
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,40 GHz)
Discontinued Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y51
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Discontinued Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y71
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Discontinued Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10c
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Discontinued Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10a
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y70
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Discontinued Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1519
(6M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1507
(3M bộ nhớ đệm, 1.20 GHz)
Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1509
(3M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz)
Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1508
(3M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® D1517
(6M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3825U
(2M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3805U
(2M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3215U
(2M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Discontinued Q2'15 2 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3765U
(2M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q2'15 2 1.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3205U
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.50 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3755U
(2M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.70 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.