Bộ xử lý Intel® Core™ M thế hệ thứ 5

Bộ xử lý Intel® Core™ M thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y71 Launched Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y70 Launched Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y51 Launched Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y31 Launched Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10c Launched Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10a Launched Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10 Launched Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W Đồ họa HD Intel® 5300

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.