Bộ xử lý Intel® Core™ M thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
CoreCount
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q4'14 2.00 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300
Q4'14 2.40 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300
Q4'14 2.60 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300
Q4'14 2.90 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300
Q3'14 2.00 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300
Q3'14 2.00 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300
Q3'14 2.60 GHz 4 MB Intel® HD Graphics 5300

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.