Bộ xử lý Intel® Core™ M thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10c Discontinued Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y31 Discontinued Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y51 Discontinued Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y71 Discontinued Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10 Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y10a Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ M-5Y70 Discontinued Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.