Bộ xử lý Intel® Core™ M thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Discontinued Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB
Discontinued Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
Discontinued Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.