Bộ xử lý Intel® Core™ M thế hệ thứ 5

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q4'14 2 2.00 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Q4'14 2 2.40 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Q4'14 2 2.60 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Q4'14 2 2.90 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Q3'14 2 2.00 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Q3'14 2 2.00 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300
Q3'14 2 2.60 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 5300

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.