Bộ mở rộng khe cắm rIOM PCI Express 1U và bo mạch ngăn rIOM AXXKPTPIOM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1x16 PCI Express Gen 3 (200 pin) rIOM riser and rIOM carrier board kit supporting the Intel I/O module for Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families for Slot 2

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U PCI Express rIOM Riser and rIOM Carrier Board Kit AXXKPTPIOM, Single

  • Mã đặt hàng AXXKPTPIOM

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.