Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 16 x 2.5 inch backplane for the Intel® Server Chassis H2216KR2

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Spare 12Gb SAS/SATA 16 x 2.5" Backplane FHW16X25HS12G, Single

  • MM# 935573
  • Mã đặt hàng FHW16X25HS12G

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® H2000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2216XXLR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.