Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Nhập/Xuất
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q4'14
  • Các hạng mục kèm theo (1) Ethernet I/O module XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM
  • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Saturday, December 7, 2019

Thông tin bổ sung

  • Mô tả dual-port, QSFP, 1/10/40GbE, Ethernet I/O module AXX2P40FRTIOM

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - ESX*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Intel® Network Adapter FreeBSD* Virtual Function Driver for Intel® Ethernet Controller 700 and E810 Series

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.