Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả A 24 10G ports or 6 40G ports, fully-integrated, single-chip wire-speed, layer-2/3/4 Ethernet switch with SDN enhancements.

Thông số nối mạng

 • Băng thông cổng tối đa 240 G
 • Cổng SGMII tối đa 72
 • Cổng XAUI tối đa 24
 • Cổng 10G KR tối đa 24
 • Cổng 40G KR4 tối đa 6
 • Thời gian chờ cắt giảm 400 ns
 • Tỷ lệ xử lý khung 360 M pps
 • Kích thước bộ nhớ gói chung 8 MB
 • Lớp lưu lượng 8
 • Kích thước bảng MAC 64 K
 • Quy tắc ACL 24 K
 • Tuyến IPv4/IPv6 64K/16K
 • Công nghệ Intel® FlexPipe™
 • Cân bằng tải nâng cao
 • Các tính năng CEE/DCB
 • Hỗ trợ ảo hóa máy chủ
 • Tính năng truyền liên mạng nâng cao Không
 • Hỗ trợ Carrier Ethernet Không
 • Giao diện CPU PCIe, EBI
 • Ứng dụng SDN

Thông số gói

 • Tùy chọn nhiệt độ mở rộng Không
 • Kích thước gói 42.5mm x 42.5mm

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Ethernet Switch FM6724

 • MM# 930424
 • Mã THÔNG SỐ SLKAA
 • Mã đặt hàng EZFM6724A
 • Stepping B2
 • ID Nội dung MDDS 707327

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SLKAA

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.