Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® dòng FM6000

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6324 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6348 Discontinued 142 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6364 Discontinued 195 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6764 Discontinued 195 W