Iron Pond trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
RJ-45 Category-6 up to 55 m; Category-6A up to 100 m 19 W Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)