Dải 1U/2U Premium AXXPRAIL755

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Shortened (no CMA support) premium full extending rails with out CMA support.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755, Single

  • Mã đặt hàng AXXPRAIL755

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755, Single

  • Mã đặt hàng AXXPRAIL755

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.