Beartooth Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX Rack or Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX 1U Rack LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX 1U Rack LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'12 Discontinued uATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued ATX 4U Pedestal LGA1155
Q2'11 Discontinued microATX 4U Pedestal LGA1155