Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Full Extension Rail Kit AXXFULLEXTRAILK Launched
Tool Less Rack Rail Mount Kit VPXXRAILKIT Launched
2U GPGPU Kit CYPGPGPUKIT Launched
Full Extension Rail Kit CYPFULLEXTRAIL Launched
Half Extension Rail Kit CYPHALFEXTRAIL Launched
2U Rail Kit
(Full Extension) KLPRAILK
Launched
1U Internal Rail Kit for Chassis
(FC2000 Family) FCXX1USPPRT
Launched
2U Chassis Fixed External Rail Kit FCXXRAILKIT Launched
1U Cable Management Kit AXXAF1CMA Announced
1U Slide Rail Kit AXXAF1RAIL Announced
BBU Bracket Kit AXXSTBBUBRKT Launched
GPGPU Bracket Kit AXXSTPHIKIT Launched
Thanh răng cao cấp 1U A1UFULLRAIL
(có hỗ trợ CMA)
Launched
Dải 1U Premium A1USHRTRAIL Launched
Thanh răng cao cấp 2/4U AXXFULLRAIL
(có hỗ trợ CMA)
Launched
Thanh răng cao cấp 2/4U AXXSHRTRAIL Launched
Ngăn quản lý cáp AXXCMA2
(Chỉ dùng với AXXFULLRAIL)
Launched
Thanh răng ngắn giá trị trội thêm AXXVPSRAIL Discontinued
Bộ giá đỡ và mở rộng AUPLCOPROBR cho dòng khung vỏ P4000L Discontinued
Bộ giá đỡ và mở rộng AUPMCOPROBR cho dòng khung vỏ P4000M Discontinued
Dải 1U/2U Premium AXXPRAIL755 Discontinued
Giá phụ A2UBKTMFBUSSD Discontinued
Bộ dải nâng cao AXX3U5UPRAIL
(Dành cho Khung vỏ Máy chủ Intel® dòng P4000)
Launched
Giá trị RAIL nâng cao AXXELVRAIL Launched
Giá đỡ GPGPU chiều dài tối đa AUPLGPUBR Discontinued
Giá đỡ GPGPU chiều dài tối đa AUPMGPUBR Discontinued
Các giá 2 cột trụ 1U/2U AXX2POSTBRCKT
(Lắp cố định)
Launched
Dải 1U/2U Premium AXXPRAIL Discontinued
Các giá 1U/2U AXXRBRACKETS
(Lắp cố định)
Discontinued
Thanh răng Giá trị AXXVRAIL Discontinued
Bộ Dải Cơ bản AXXBASICRAIL Discontinued
Ngăn quản lý Cáp AXXRACKARM2 Discontinued
Bộ Dải không cần Dụng cụ AXXMFRAIL Discontinued
Bộ Dải không cần Dụng cụ AXXRAIL3U7U Discontinued
Ngăn Quản lý Cáp chế độ giá phổ dụng AXXCMA3U7U Discontinued
Bộ Chuyển đổi từ Bệ sang giá ARIGRACK Discontinued
Bộ Dải Cơ bản AXXBASRAIL13 Discontinued
Giá lắp Cố định AXXBRACKETS Discontinued
Bộ dải Mở rộng Toàn bộ Không cần Dụng cụ AXXHERAIL2 Discontinued
Ngăn quản lý Cáp AXXRACKCARM Discontinued
Bộ Chuyển đổi từ Bệ sang giá APP3RACKIT Discontinued
Bộ Dải không cần Dụng cụ AXXHERAIL Discontinued