Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

Bộ chuyển đổi Mạng Hội tụ Intel® Ethernet X540-T2

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual
 • Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng 10GbE/1GbE/100Mb
 • Công Nghệ Ảo Hóa cho Kết Nối Intel® (VT-c)
 • Tốc độ & độ rộng khe 5.0 GT/s, x8 Lane
 • Bộ điều khiển Intel® Ethernet Controller X540

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Công nghệ ảo hóa cho kết nối Intel® Virtualization Technology for Connectivity

Các công nghệ tiên tiến

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2, retail bulk

 • MM# 927245
 • Mã đặt hàng X540T2BLK

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 retail unit

 • MM# 914248
 • Mã đặt hàng X540T2

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135872
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X540-T2

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50344
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50347
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50350
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50354
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 50356
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 50357

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50359
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF Q4'14 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50368
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50371
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 50374

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50794
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50800
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50804
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50805
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50807
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50808
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50809
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 50810

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50811
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50817
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50823
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50825
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 50828

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 50853
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 50854
Bo mạch máy chủ Intel® S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 50855

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50868
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50872
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50875
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50876
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 50878

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP2 Discontinued 53318
Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP4 Discontinued 53319

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CO4 Discontinued 53393
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COE Discontinued 53395
Bo mạch máy chủ Intel® S2600COEIOC Discontinued 53397

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP2 Discontinued 53399
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2IOC Discontinued 53401
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP2J Discontinued 53403
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued 53406
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued 53412

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued 53414

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued 53416

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued 53420
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued 53424

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JF Discontinued 53425
Bo mạch máy chủ Intel® S2600JFF Discontinued 53428
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600JFQ Discontinued 53429

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WP Discontinued 53437
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WPF Discontinued 53439
Bộ mở rộng Intel® S2600WPQ Discontinued 53440

Bo mạch máy trạm Intel® dòng W2600CR

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued 53450
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued 53454

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600JF Intel® Discontinued 53754
Mô-đun Điện toán HNS2600JFF Intel® Discontinued 53755
Mô-đun Điện toán HNS2600JFQ Intel® Discontinued 53756

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun Điện toán HNS2600WP Intel® Discontinued 53757
Mô-đun Điện toán HNS2600WPF Intel® Discontinued 53759
Mô-đun Điện toán HNS2600WPQ Intel® Discontinued 53760

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued 53797
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued 53801

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC Discontinued 54236
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN Discontinued 54237
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC Discontinued 54238

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Phân chia cổng linh hoạt

Công nghệ phân vùng cổng linh hoạt (FPP) sử dụng chuẩn của ngành PCI SIG SR-IOV để chia hiệu quả thiết bị Ethernet vật lý thành nhiều thiết bị ảo, mang lại Chất lượng dịch vụ bằng cách đảm bảo mỗi quá trình được chỉ định một Chức năng ảo và được chia sẻ băng thông công bằng.

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq)

Hàng thiết bị máy ảo (VMDq) là công nghệ được thiết kế để ngắt tải một số tác vụ chuyển mạch được thực hiện trong VMM (Màn hình máy ảo) đối với phần cứng nối mạng được thiết kế riêng cho chức năng này. Hàng thiết bị máy ảo giảm đáng kể chi phí I/O gắn liền với chuyển mạch Màn hình máy ảo nhằm cải tiến đáng kể thông lượng và hiệu suất tổng thể của hệ thống

Có khả năng PCI-SIG* SR-IOV

Ảo hóa I/O gốc đơn (SR-IOV) liên quan đến chia sẻ nguyên vẹn (trực tiếp) tài nguyên I/O duy nhất giữa nhiều máy ảo. SR-IOV mang đến cơ chế trong đó Chức năng cốc đơn (ví dụ cổng Ethernet đơn) có thể trở thành nhiều thiết bị vật lý riêng biệt.

iWARP/RDMA

iWARP cung cấp các dịch vụ sợi hội tụ, có độ trễ thấp tới các trung tâm dữ liệu thông qua Truy cập bộ nhớ trực tiếp từ Xa (RDMA) qua Ethernet. Các cấu phần iWARP cung cấp độ trễ thấp gồm Nhánh kernel, Đặt dữ liệu trực tiếp và Gia tốc truyền tải.

Quản lý năng lượng Intel® Ethernet

Công nghệ quản lý điện năng Intel® Ethernet mang đến các giải pháp về quản lý điện năng nói chung bằng cách giảm điện năng khi không hoạt động, giảm công suất và điện năng khi có nhu cầu, hoạt động ở mức tiết kiệm điện năng tối đa khi có thể và chỉ bật chức năng khi cần.

Công nghệ nhập/xuất dữ liệu trực tiếp Intel®

Công nghệ I/O dữ liệu trực tiếp Intel® là công nghệ nền tảng nhằm nâng cao hiệu năng xử lý dữ liệu I/O để gửi dữ liệu và tiêu thụ dữ liệu từ các thiết bị I/O. Với Intel DDIO, các Bộ điều hợp máy chủ Intel® và các bộ điều khiển giao tiếp trực tiếp với bộ nhớ đệm của bộ xử lý mà không đổi hành trình qua bộ nhớ hệ thống, giảm độ trễ, tăng cường băng thông I/O của hệ thống và giảm tiêu thụ điện.