Mô-đun Quản lý từ xa AXXRMM4LITE

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn mô-đun Quản lý
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q2'11
 • EOL thông báo Wednesday, December 14, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Thursday, June 01, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Sunday, October 01, 2017
 • Các hạng mục kèm theo Includes (1) Remote Management Lite Module

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Remote Management Module for upgrading to Remote KVM features
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

System Management Module AXXRMM4LITE, Single

 • Mã đặt hàng AXXRMM4LITE

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.