Chipset Intel® H61 Express

Thông số kỹ thuật

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® BD82H61 Platform Controller Hub

 • MM# 908262
 • Mã THÔNG SỐ SLH83
 • Mã đặt hàng BD82H61
 • Stepping B2

Intel® BD82H61 Platform Controller Hub

 • MM# 914380
 • Mã THÔNG SỐ SLJ4B
 • Mã đặt hàng BD82H61
 • Stepping B3

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G071701
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SLJ4B

SLH83

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-3770T Processor Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 4000 9442
Intel® Core™ i7-3770S Processor Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4000 9445
Intel® Core™ i7-3770K Processor Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 4000 9450
Intel® Core™ i7-3770 Processor Discontinued Q2'12 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 4000 9456
Intel® Core™ i5-3570S Processor Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500 9576
Intel® Core™ i5-3570T Processor Discontinued Q2'12 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 2500 9579
Intel® Core™ i5-3570K Processor Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 4000 9582
Intel® Core™ i5-3570 Processor Discontinued Q2'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500 9588
Intel® Core™ i5-3550S Processor Launched Q2'12 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500 9595
Intel® Core™ i5-3550 Processor Discontinued Q2'12 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500 9602
Intel® Core™ i5-3475S Processor Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 4000 9609
Intel® Core™ i5-3470T Processor Discontinued Q2'12 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500 9612
Intel® Core™ i5-3470S Processor Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500 9615
Intel® Core™ i5-3470 Processor Discontinued Q2'12 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500 9619
Intel® Core™ i5-3450S Processor Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500 9626
Intel® Core™ i5-3450 Processor Discontinued Q2'12 4 3.50 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500 9631
Intel® Core™ i5-3350P Processor Discontinued Q3'12 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 69 W 9684
Intel® Core™ i5-3340S Processor Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500 9695
Intel® Core™ i5-3340 Processor Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500 9704
Intel® Core™ i5-3330S Processor Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2500 9719
Intel® Core™ i5-3330 Processor Discontinued Q3'12 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 77 W Đồ họa HD Intel® 2500 9725
Intel® Core™ i3-3250T Processor Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500 9780
Intel® Core™ i3-3250 Processor Discontinued Q2'13 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500 9782
Intel® Core™ i3-3245 Processor Discontinued Q2'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 4000 9788
Intel® Core™ i3-3240T Processor Discontinued Q3'12 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500 9791
Intel® Core™ i3-3240 Processor Discontinued Q3'12 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500 9794
Intel® Core™ i3-3225 Processor Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 4000 9813
Intel® Core™ i3-3220T Processor Discontinued Q3'12 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2500 9819
Intel® Core™ i3-3220 Processor Discontinued Q3'12 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500 9825
Intel® Core™ i3-3210 Processor Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® 2500 9841
Intel® Core™ i7-2600S Processor Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10073
Intel® Core™ i7-2600K Processor Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 3000 10076
Intel® Core™ i7-2600 Processor Discontinued Q1'11 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 2000 10082
Intel® Core™ i5-2550K Processor Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W 10103
Intel® Core™ i5-2500T Processor Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa HD Intel® 2000 10154
Intel® Core™ i5-2500S Processor Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10156
Intel® Core™ i5-2500K Processor Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 3000 10158
Intel® Core™ i5-2500 Processor Discontinued Q1'11 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 2000 10164
Intel® Core™ i5-2450P Processor Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W 10196
Intel® Core™ i5-2405S Processor Discontinued Q2'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 3000 10225
Intel® Core™ i5-2400S Processor Discontinued Q1'11 4 3.30 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10229
Intel® Core™ i5-2400 Processor Discontinued Q1'11 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 2000 10234
Intel® Core™ i5-2390T Processor Discontinued Q1'11 2 3.50 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2000 10240
Intel® Core™ i5-2380P Processor Discontinued Q1'12 4 3.40 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W 10242
Intel® Core™ i5-2320 Processor Discontinued Q3'11 4 3.30 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 2000 10248
Intel® Core™ i5-2310 Processor Discontinued Q2'11 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 2000 10252
Intel® Core™ i5-2300 Processor Discontinued Q1'11 4 3.10 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa HD Intel® 2000 10256
Intel® Core™ i3-2130 Processor Discontinued Q3'11 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10377
Intel® Core™ i3-2125 Processor Discontinued Q3'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 3000 10381
Intel® Core™ i3-2120T Processor Discontinued Q3'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2000 10385
Intel® Core™ i3-2120 Processor Discontinued Q1'11 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10389
Intel® Core™ i3-2105 Processor Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 3000 10406
Intel® Core™ i3-2102 Processor Discontinued Q2'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10412
Intel® Core™ i3-2100T Processor Discontinued Q1'11 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 2000 10416
Intel® Core™ i3-2100 Processor Discontinued Q1'11 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® 2000 10421

Bộ xử lý chuỗi Intel® Pentium® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Processor G2140 Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14567
Intel® Pentium® Processor G2130 Discontinued Q1'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14571
Intel® Pentium® Processor G2120T Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14575
Intel® Pentium® Processor G2120 Launched Q3'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14577
Intel® Pentium® Processor G2100T Discontinued Q3'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14583
Intel® Pentium® Processor G2030T Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14585
Intel® Pentium® Processor G2030 Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14587
Intel® Pentium® Processor G2020T Discontinued Q1'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14592
Intel® Pentium® Processor G2020 Discontinued Q1'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14595
Intel® Pentium® Processor G2010 Discontinued Q1'13 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 55 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 14603

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Processor G860T Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15047
Intel® Pentium® Processor G870 Discontinued Q2'12 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15051
Intel® Pentium® Processor G860 Discontinued Q3'11 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15054
Intel® Pentium® Processor G850 Discontinued Q2'11 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15059
Intel® Pentium® Processor G840 Discontinued Q2'11 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15064
Intel® Pentium® Processor G622 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15099
Intel® Pentium® Processor G620T Discontinued Q2'11 2 2.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15103
Intel® Pentium® Processor G620 Discontinued Q2'11 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 15109

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor G550T Discontinued Q3'12 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22125
Intel® Celeron® Processor G550 Discontinued Q2'12 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22127
Intel® Celeron® Processor G540T Discontinued Q2'12 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22131
Intel® Celeron® Processor G540 Discontinued Q3'11 2 2.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22133
Intel® Celeron® Processor G530 Discontinued Q3'11 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22140
Intel® Celeron® Processor G555 Discontinued Q3'12 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22147
Intel® Celeron® Processor G530T Discontinued Q3'11 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22151
Intel® Celeron® Processor G470 Discontinued Q2'13 1 2.00 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22155
Intel® Celeron® Processor G465 Discontinued Q3'12 1 1.90 GHz 1.5 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22159
Intel® Celeron® Processor G440 Discontinued Q3'11 1 1.60 GHz 1 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 2 22167

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp cho phép chất lượng hình ảnh đáng kinh ngạc, hiệu suất đồ họa nhanh hơn và các tùy chọn hiển thị linh hoạt mà không cần card đồ họa riêng.

Công nghệ video rõ nét Intel®

Công nghệ video rõ nét Intel® là một bộ sản phẩm công nghệ giải mã và xử lý hình ảnh được đưa vào trong đồ họa bộ xử lý tích hợp giúp cải thiện việc phát lại video, mang đến những hình ảnh sạch hơn, sắc nét hơn, màu sắc tự nhiên hơn, chính xác và sống động hơn, và hình ảnh video rõ nét và ổn định.

Hỗ trợ PCI

Hỗ trợ PCI cho biết loại hỗ trợ cho chuẩn Kết nối thành phần ngoại vi nhanh

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Tổng số cổng SATA

SATA (Đính kèm công nghệ nâng cao nối tiếp) là một tiêu chuẩn tốc độ cao để kết nối các thiết bị lưu trữ như ổ đĩa cứng và các ổ đĩa quang với bo mạch chủ.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Intel® Quick Resume Technology (Công Nghệ Hồi Phục Nhanh Intel®)

Trình điều khiển công nghệ hồi phục nhanh Intel® (QRTD) cho phép máy tính sử dụng công nghệ Intel® Viiv™ hoạt động như một thiết bị điện tử gia dụng có khả năng bật/tắt ngay (sau khi khởi chạy lần đầu, khi đã kích hoạt).

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Công nghệ chống trộm cắp

Công nghệ chống trộm cắp Intel® (Intel® AT) giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho máy tính xách tay của bạn trong trường hợp máy bị mất hoặc bị trộm. Intel® AT yêu cầu đăng ký thuê bao dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ có hỗ trợ Intel® AT.