Bộ mở rộng Hoán đổi Nóng 4 Ổ đĩa AXX4DRV3GEXP

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Expander-based 4-drive bay that supports SAS/SATA drives. Requires two free SAS ports from the SAS module or SAS RAID card.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX4DRV3GEXP, Single

  • MM# 877236
  • Mã đặt hàng AXX4DRV3GEXP

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BRP Discontinued 55362
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 55364
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 55368

Dòng Khung Máy chủ Intel® SC5600

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5600BRP Discontinued 55377
Intel® Server Chassis SC5600LX Discontinued 55379

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.