6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 6-Drive SCSI Backplane Board

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation Chassis SC5299WS Q1'06 Discontinued Pedestal, 6U Rack Option 67139

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.