Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/100 S

Thông số kỹ thuật

Thông số nối mạng

 • Cấu hình cổng Dual

Thông số gói

 • Loại hệ thống giao diện PCI

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter, retail unit

 • MM# 829938
 • Mã đặt hàng PILA8472C3
 • ID Nội dung MDDS 707760

Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter, bulk

 • MM# 829939
 • Mã đặt hàng PILA8472C3PAK5
 • ID Nội dung MDDS 707760

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G016528
 • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho bộ điều hợp Intel® Ethernet

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Tiện ích Thông tin Thiết bị Mạng và Trình điều khiển cho Linux*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.