Gainesville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Category-5 up to 100m Dual PCI