Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued Category-5 up to 100m Dual
Discontinued Category-5 up to 100m Single