Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Dual PCI
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m Single PCI