Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m
Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S Discontinued Category-5 up to 100m