Dòng Bộ điều hợp Máy chủ Intel® PRO/100 S

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
Category-5 up to 100m Dual PCI
Category-5 up to 100m Single PCI