Bộ điều hợp Máy chủ Hai Cổng Intel® PRO/100 S

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số nối mạng

  • Cấu hình cổng Dual

Thông số gói

  • Loại hệ thống giao diện PCI

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter, retail unit

  • MM# 829938
  • Mã đặt hàng PILA8472C3

Intel® PRO/100 S Dual Port Server Adapter, bulk

  • MM# 829939
  • Mã đặt hàng PILA8472C3PAK5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A002U
  • CCATS G016528
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.