Vernonia trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q3'06 Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA771
Q3'06 Discontinued SSI EEB (12" x 13") Pedestal LGA771