Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB

Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

Thông tin bổ sung

Thông số gói

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 828632
 • Mã THÔNG SỐ SL47Q
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 859273
 • Mã THÔNG SỐ SL4ZJ
 • Mã đặt hàng BX80526C866256
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping D0
 • ECCN 3A991.A.2

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 828591
 • Mã THÔNG SỐ SL47Q
 • Mã đặt hàng BK80526U933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 829019
 • Mã THÔNG SỐ SL448
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • ECCN 3A991.A.2

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 830162
 • Mã THÔNG SỐ SL4BT
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 834443
 • Mã THÔNG SỐ SL5DW
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 830781
 • Mã THÔNG SỐ SL4KK
 • Mã đặt hàng BX80526U933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 835567
 • Mã THÔNG SỐ SL5DW
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 828860
 • Mã THÔNG SỐ SL44J
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 830137
 • Mã THÔNG SỐ SL4C9
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • ECCN 3A991.A.2

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 830716
 • Mã THÔNG SỐ SL4ME
 • Mã đặt hàng BX80526C933256
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 829772
 • Mã THÔNG SỐ SL49J
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 834890
 • Mã THÔNG SỐ SL5B4
 • Mã đặt hàng RK80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 836601
 • Mã THÔNG SỐ SL5QF
 • Mã đặt hàng RB80533PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 854496
 • Mã THÔNG SỐ SL52Q
 • Mã đặt hàng BX80526C933256
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping D0

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 828624
 • Mã THÔNG SỐ SL47Q
 • Mã đặt hàng BX80526U933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 837641
 • Mã THÔNG SỐ SL44J
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • ECCN 3A991.A.2

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 829769
 • Mã THÔNG SỐ SL49J
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 829771
 • Mã THÔNG SỐ SL49J
 • Mã đặt hàng BK80526C933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 830768
 • Mã THÔNG SỐ SL4KK
 • Mã đặt hàng 80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 837482
 • Mã THÔNG SỐ SL5U3
 • Mã đặt hàng RK80533PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping L0

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 837154
 • Mã THÔNG SỐ SL52Q
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 830786
 • Mã THÔNG SỐ SL4KK
 • Mã đặt hàng BK80526U933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 833413
 • Mã THÔNG SỐ SL52Q
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • ECCN 3A991.A.1

Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 830702
 • Mã THÔNG SỐ SL4ME
 • Mã đặt hàng RB80526PZ933256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 933 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 837157
 • Mã THÔNG SỐ SL4C9
 • Mã đặt hàng BX80526C933256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

SL47Q

SL44J

SL4C9

SL5QF

SL4ME

SL448

SL5U3

SL4KK

SL52Q

SL49J

SL4BT

SL5B4

SL5DW

SL4ZJ

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Số lõi

Lõi là một thuật ngữ phần cứng mô tả số bộ xử lý trung tâm độc lập trong một thành phần điện toán duy nhất (đế bán dẫn hoặc chip).

Số luồng

Một Luồng, hay luồng thực hiện, là thuật ngữ phần mềm cho chuỗi các lệnh cơ bản được sắp xếp theo thứ tự có thể được chuyển qua hoặc xử lý bởi một lõi CPU duy nhất.

Tần số cơ sở của bộ xử lý

Tần số cơ sở bộ xử lý mô tả tốc độ đóng và mở của bóng bán dẫn trong bộ xử lý. Tần số cơ sở bộ xử lý là điểm hoạt động mà tại đó TDP được xác định. Tần số được đo bằng gigahertz (GHz), hoặc tỷ chu kỳ mỗi giây.

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm CPU là vùng bộ nhớ nhanh nằm trên bộ xử lý. Intel® Smart Cache đề cập đến kiến trúc cho phép tất cả các lõi chia sẻ động truy cập vào bộ nhớ đệm cấp cuối cùng.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phạm vi điện áp VID

Dải điện áp VID là một chỉ số của các giá trị điện áp tối thiểu và tối đa mà tại đó bộ xử lý được thiết kế để hoạt động. Bộ xử lý giao tiếp VID với VRM (Mô-đun bộ ổn áp), sau đó VRM cung cấp điện áp chính xác đến bộ xử lý.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Hỗ trợ socket

Đế cắm là thành phần cung cấp các kết nối cơ và điện giữa bộ xử lý và bo mạch chủ.

TCASE

Nhiệt độ vỏ là nhiệt độ tối đa được cho phép tại Thanh giằng nhiệt tích hợp (IHS) của bộ xử lý.

Công nghệ Intel® Turbo Boost

Công nghệ Intel® Turbo Boost làm tăng tần số của bộ xử lý một cách động khi cần bằng cách khai thác khoảng trống nhiệt và điện để tăng tốc khi cần và nâng cao khả năng tiết kiệm điện khi không cần.

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) cho phép một nền tảng phần cứng hoạt động như nhiều nền tảng “ảo”. Mang lại khả năng quản lý nâng cao bằng cách giới hạn thời gian dừng hoạt động và duy trì năng suất nhờ cách lý các hoạt động điện toán thành nhiều phân vùng riêng.

Bộ hướng dẫn

Một bộ hướng dẫn đề cập đến bộ lệnh và hướng dẫn cơ bản mà bộ vi xử lý hiểu và có thể thực hiện. Giá trị minh họa thể hiện bộ hướng dẫn của Intel mà bộ xử lý này tương ứng.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.