Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB

Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật về hiệu năng

Thông tin bổ sung

Thông số gói

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 825821
 • Mã THÔNG SỐ SL3T4
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 825822
 • Mã THÔNG SỐ SL3T4
 • Mã đặt hàng BX80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 825825
 • Mã THÔNG SỐ SL3T4
 • Mã đặt hàng BK80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 825836
 • Mã THÔNG SỐ SL3SZ
 • Mã đặt hàng BK80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 825839
 • Mã THÔNG SỐ SL3SZ
 • Mã đặt hàng BX80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 826019
 • Mã THÔNG SỐ SL3SB
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 827315
 • Mã THÔNG SỐ SL3VM
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 828091
 • Mã THÔNG SỐ SL3XN
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 828117
 • Mã THÔNG SỐ SL3XY
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 828265
 • Mã THÔNG SỐ SL455
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 828294
 • Mã THÔNG SỐ SL455
 • Mã đặt hàng BX80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 828307
 • Mã THÔNG SỐ SL455
 • Mã đặt hàng BK80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 828574
 • Mã THÔNG SỐ SL45Z
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 828611
 • Mã THÔNG SỐ SL45Z
 • Mã đặt hàng BK80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 828626
 • Mã THÔNG SỐ SL45Z
 • Mã đặt hàng BX80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 829754
 • Mã THÔNG SỐ SL4CX
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 829968
 • Mã THÔNG SỐ SL4FQ
 • Mã đặt hàng BX80526U733256
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 829969
 • Mã THÔNG SỐ SL4FQ
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 830140
 • Mã THÔNG SỐ SL4CG
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 830166
 • Mã THÔNG SỐ SL4C2
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 830200
 • Mã THÔNG SỐ SL4FQ
 • Mã đặt hàng BX80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 830540
 • Mã THÔNG SỐ SL4KD
 • Mã đặt hàng 80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 830541
 • Mã THÔNG SỐ SL4KD
 • Mã đặt hàng BK80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2

 • MM# 830556
 • Mã THÔNG SỐ SL4KD
 • Mã đặt hàng BX80526U733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 830690
 • Mã THÔNG SỐ SL3XY
 • Mã đặt hàng BX80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, SECC2, Tray

 • MM# 830715
 • Mã THÔNG SỐ SL4M8
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 830759
 • Mã THÔNG SỐ SL4M8
 • Mã đặt hàng BK80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 830760
 • Mã THÔNG SỐ SL4M8
 • Mã đặt hàng BX80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA, Tray

 • MM# 833404
 • Mã THÔNG SỐ SL4ZL
 • Mã đặt hàng RB80526PZ733256
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping L0

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 834932
 • Mã THÔNG SỐ SL4CG
 • Mã đặt hàng BX80526C733256
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 835056
 • Mã THÔNG SỐ SL4CG
 • Mã đặt hàng BX80526F733256
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 835200
 • Mã THÔNG SỐ SL4CG
 • Mã đặt hàng BX80526F733256E
 • Phương tiện vận chuyển BOX

Boxed Intel® Pentium® III Processor 733 MHz, 256K Cache, 133 MHz FSB, FCPGA

 • MM# 854498
 • Mã THÔNG SỐ SL4ZL
 • Mã đặt hàng BX80526C733256
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping D0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991.A.2
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

SL4KD

SL3XN

SL4CX

SL3VM

SL4CG

SL3T4

SL3XY

SL455

SL4FQ

SL4M8

SL45Z

SL3SZ

SL4ZL

SL3SB

SL4C2

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Số lõi

Lõi là một thuật ngữ phần cứng mô tả số bộ xử lý trung tâm độc lập trong một thành phần điện toán duy nhất (đế bán dẫn hoặc chip).

Số luồng

Một Luồng, hay luồng thực hiện, là thuật ngữ phần mềm cho chuỗi các lệnh cơ bản được sắp xếp theo thứ tự có thể được chuyển qua hoặc xử lý bởi một lõi CPU duy nhất.

Tần số cơ sở của bộ xử lý

Tần số cơ sở bộ xử lý mô tả tốc độ đóng và mở của bóng bán dẫn trong bộ xử lý. Tần số cơ sở bộ xử lý là điểm hoạt động mà tại đó TDP được xác định. Tần số được đo bằng gigahertz (GHz), hoặc tỷ chu kỳ mỗi giây.

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm CPU là vùng bộ nhớ nhanh nằm trên bộ xử lý. Intel® Smart Cache đề cập đến kiến trúc cho phép tất cả các lõi chia sẻ động truy cập vào bộ nhớ đệm cấp cuối cùng.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phạm vi điện áp VID

Dải điện áp VID là một chỉ số của các giá trị điện áp tối thiểu và tối đa mà tại đó bộ xử lý được thiết kế để hoạt động. Bộ xử lý giao tiếp VID với VRM (Mô-đun bộ ổn áp), sau đó VRM cung cấp điện áp chính xác đến bộ xử lý.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Hỗ trợ socket

Đế cắm là thành phần cung cấp các kết nối cơ và điện giữa bộ xử lý và bo mạch chủ.

TCASE

Nhiệt độ vỏ là nhiệt độ tối đa được cho phép tại Thanh giằng nhiệt tích hợp (IHS) của bộ xử lý.

Công nghệ Intel® Turbo Boost

Công nghệ Intel® Turbo Boost làm tăng tần số của bộ xử lý một cách động khi cần bằng cách khai thác khoảng trống nhiệt và điện để tăng tốc khi cần và nâng cao khả năng tiết kiệm điện khi không cần.

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) cho phép một nền tảng phần cứng hoạt động như nhiều nền tảng “ảo”. Mang lại khả năng quản lý nâng cao bằng cách giới hạn thời gian dừng hoạt động và duy trì năng suất nhờ cách lý các hoạt động điện toán thành nhiều phân vùng riêng.

Bộ hướng dẫn

Một bộ hướng dẫn đề cập đến bộ lệnh và hướng dẫn cơ bản mà bộ vi xử lý hiểu và có thể thực hiện. Giá trị minh họa thể hiện bộ hướng dẫn của Intel mà bộ xử lý này tương ứng.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.