Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB

Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB

Thông số kỹ thuật

Hiệu năng

Thông tin bổ sung

Thông số gói

 • Hỗ trợ socket PPGA478
 • TCASE 77°C
 • Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý 131 mm2
 • Số bóng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý 55 million
 • Có sẵn Tùy chọn halogen thấp No

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 843825
 • Mã THÔNG SỐ SL62P
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping B0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 845662
 • Mã THÔNG SỐ SL66Q
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping B0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 853449
 • Mã THÔNG SỐ SL6PQ
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping D0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 849250
 • Mã THÔNG SỐ SL6LA
 • Mã đặt hàng RK80534PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping C0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 850921
 • Mã THÔNG SỐ SL6S6
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping C0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 851435
 • Mã THÔNG SỐ SL6SN
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping C1

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 844540
 • Mã THÔNG SỐ SL66Q
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping B0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 848157
 • Mã THÔNG SỐ SL6E6
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping C0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 851212
 • Mã THÔNG SỐ SL6SN
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping C0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 842169
 • Mã THÔNG SỐ SL63X
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping B0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 852336
 • Mã THÔNG SỐ SL6QL
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping C0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 842167
 • Mã THÔNG SỐ SL63X
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping B0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 841427
 • Mã THÔNG SỐ SL62P
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping D0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 849262
 • Mã THÔNG SỐ SL6LA
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping C0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 850361
 • Mã THÔNG SỐ SL6PQ
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping D0

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 853440
 • Mã THÔNG SỐ SL6S6
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping C1

Boxed Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478

 • MM# 845602
 • Mã THÔNG SỐ SL68Q
 • Mã đặt hàng BX80532PC1800D
 • Phương tiện vận chuyển BOX
 • Stepping B0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 850665
 • Mã THÔNG SỐ SL6LA
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping DD

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 850480
 • Mã THÔNG SỐ SL6QL
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping D0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 845598
 • Mã THÔNG SỐ SL68Q
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping B0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 848230
 • Mã THÔNG SỐ SL6E6
 • Mã đặt hàng RK80532PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping C0

Intel® Pentium® 4 Processor 1.80 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB, mPGA 478, Tray

 • MM# 841428
 • Mã THÔNG SỐ SL62R
 • Mã đặt hàng RK80534PC033512
 • Phương tiện vận chuyển TRAY
 • Stepping D0

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 3A991.A.2
 • CCATS NA
 • US HTS 8473301180

Thông tin PCN/MDDS

SL68Q

SL6S6

SL6LA

SL63X

SL62R

SL6PQ

SL6E6

SL66Q

SL6QL

SL6SN

SL62P

Tải về và phần mềm

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Số lõi

Lõi là một thuật ngữ phần cứng mô tả số bộ xử lý trung tâm độc lập trong một thành phần điện toán duy nhất (đế bán dẫn hoặc chip).

Tần số cơ sở của bộ xử lý

Tần số cơ sở bộ xử lý mô tả tốc độ đóng và mở của bóng bán dẫn trong bộ xử lý. Tần số cơ sở bộ xử lý là điểm hoạt động mà tại đó TDP được xác định. Tần số được đo bằng gigahertz (GHz), hoặc tỷ chu kỳ mỗi giây.

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm CPU là vùng bộ nhớ nhanh nằm trên bộ xử lý. Intel® Smart Cache đề cập đến kiến trúc cho phép tất cả các lõi chia sẻ động truy cập vào bộ nhớ đệm cấp cuối cùng.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Phạm vi điện áp VID

Dải điện áp VID là một chỉ số của các giá trị điện áp tối thiểu và tối đa mà tại đó bộ xử lý được thiết kế để hoạt động. Bộ xử lý giao tiếp VID với VRM (Mô-đun bộ ổn áp), sau đó VRM cung cấp điện áp chính xác đến bộ xử lý.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Hỗ trợ socket

Đế cắm là thành phần cung cấp các kết nối cơ và điện giữa bộ xử lý và bo mạch chủ.

TCASE

Nhiệt độ vỏ là nhiệt độ tối đa được cho phép tại Thanh giằng nhiệt tích hợp (IHS) của bộ xử lý.

Công nghệ Intel® Turbo Boost

Công nghệ Intel® Turbo Boost làm tăng tần số của bộ xử lý một cách động khi cần bằng cách khai thác khoảng trống nhiệt và điện để tăng tốc khi cần và nâng cao khả năng tiết kiệm điện khi không cần.

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x)

Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) cho phép một nền tảng phần cứng hoạt động như nhiều nền tảng “ảo”. Mang lại khả năng quản lý nâng cao bằng cách giới hạn thời gian dừng hoạt động và duy trì năng suất nhờ cách lý các hoạt động điện toán thành nhiều phân vùng riêng.

Bộ hướng dẫn

Một bộ hướng dẫn đề cập đến bộ lệnh và hướng dẫn cơ bản mà bộ vi xử lý hiểu và có thể thực hiện. Giá trị minh họa thể hiện bộ hướng dẫn của Intel mà bộ xử lý này tương ứng.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý đóng hộp

Nhà phân phối được ủy quyền của Intel bán các bộ xử lý Intel trong hợp được Intel đánh dấu rõ ràng. Chúng tôi gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý đóng hộp. Thường thì các bộ xử lý này được bảo hành ba năm.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.

Bộ xử lý tray

Intel vận chuyển các bộ xử lý này đến Nhà sản xuất thiết bị ban đầu (OEM) và OEM thường sẽ gắn trước các bộ xử lý này. Intel gọi các bộ xử lý này là bộ xử lý tray hoặc OEM. Intel không hỗ trợ bảo hành trực tiếp. Liên hệ với OEM hoặc đại lý bán lẻ của bạn để được hỗ trợ bảo hành.