Intel® Data Center GPU Max 1100

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật GPU

 • Xe-core 56
 • Đơn vị dò tia 56
 • Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) 448
 • Công cụ vector Xe 448
 • Tần số động tối đa đồ họa 1550 MHz
 • Tần số cơ sở đồ họa 1000 MHz
 • TDP 300 W
 • Cấu hình PCI Express Gen 5 x16
 • ID Thiết Bị 0x0BDA

Thông số bộ nhớ

 • Bộ nhớ băng thông cao chuyên dụng 48 GB
 • Loại bộ nhớ HBM2e
 • Mạch ghép nối bộ nhớ đồ họa 1024 bit
 • Băng thông bộ nhớ đồ họa 1228.8 GB/s

Công nghệ được hỗ trợ

Thông số I/O

 • Số màn hình được hỗ trợ 0

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Data Center GPU Max 1100

 • MM# 99AN5G
 • Mã đặt hàng A4PP8M103P
 • ECCN 5A992ZA1
 • CCATS G157815L2

Intel® Data Center GPU Max 1100 x2 Bridge

 • MM# 99ARXG
 • Mã đặt hàng GAPV2KEX2AA
 • ECCN EAR99
 • CCATS NA

Intel® Data Center GPU Max 1100 x4 Bridge

 • MM# 99ARXX
 • Mã đặt hàng GAPV2KEX4AA
 • ECCN EAR99
 • CCATS NA

Intel® Data Center GPU Max 1100, Dell

 • MM# 99C80P
 • Mã đặt hàng DR5779230A
 • ECCN 5A992ZA1
 • CCATS G157815L2

Intel® Data Center GPU Max 1100, HPE

 • MM# 99C80R
 • Mã đặt hàng CF4572418B
 • ECCN 5A992ZA1
 • CCATS G157815L2

Intel® Data Center GPU Max 1100, Lenovo

 • MM# 99C80T
 • Mã đặt hàng BZ5993700B
 • ECCN 5A992ZA1
 • CCATS G157815L2

Intel® Data Center GPU Max 1100 x2 Bridge, Dell

 • MM# 99CCJR
 • Mã đặt hàng GAPV2KEX2AADL
 • ECCN EAR99
 • CCATS NA

Intel® Data Center GPU Max 1100, Fab C

 • MM# 99CFP2
 • Mã đặt hàng A4PP8M103PINT
 • ECCN 5A992ZA1
 • CCATS G157815L2

Intel® Data Center GPU Max 1100 x2 Bridge, HPE

 • MM# 99CGHC
 • Mã đặt hàng XW3419078D
 • ECCN EAR99
 • CCATS NA

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8473301180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Data Center GPU Flex Series cho Linux*

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.

Thời hạn bảo hành

Tài liệu bảo hành cho sản phẩm này có sẵn trên https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

“Có sẵn tùy chọn nhúng” cho biết SKU thường có sẵn để mua trong 7 năm kể từ khi ra mắt SKU đầu tiên trong dòng Sản phẩm và có thể có sẵn để mua trong khoảng thời gian dài hơn trong một số trường hợp nhất định. Intel không cam kết hoặc đảm bảo Tính khả dụng của sản phẩm hoặc Hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức hướng dẫn lộ trình. Intel bảo lưu quyền thay đổi lộ trình hoặc ngừng sản phẩm, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông qua các quy trình EOL/PDN tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều kiện sử dụng và chứng nhận sản phẩm trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản xuất (PRQ) cho SKU này. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để biết chi tiết.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Hỗ trợ oneAPI

oneAPI là mô hình lập trình mở, đa ngành, dựa trên tiêu chuẩn, hợp nhất, đa cấu trúc, đa nhà cung cấp, mang lại trải nghiệm chung cho nhà phát triển trên các cấu trúc bộ gia tốc - để có hiệu năng ứng dụng nhanh hơn, năng suất cao hơn và đổi mới lớn hơn. Sáng kiến oneAPI khuyến khích sự hợp tác về đặc tả oneAPI và triển khai oneAPI tương thích trên toàn hệ sinh thái.

Mã hóa/giải mã phần cứng H.264

Khả năng codec có thể khác nhau tùy theo thiết bị và cấu hình. Liên hệ với nhà sản xuất của bạn để hiểu các chức năng tăng tốc phần cứng và codec được bật cho các thiết bị riêng lẻ.