1U 1Slot Riser 2 & 1Slot Riser 2 Interposer FCP1URISER2KIT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Riser card kit for Riser Slot #2 only.
  Two-slot PCIe* Interposer
  Two-slot PCIe* NVMe* Riser card.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1U 1Slot Riser 2 & 1Slot Riser 2 Interposer FCP1URISER2KIT, Single

 • MM# 99AN28
 • Mã đặt hàng FCP1URISER2KIT
 • ID Nội dung MDDS 774596

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8537109170

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50FCP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50FCP1UR212 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61864
Intel® Server System M50FCP1UR204 Q1'23 Launched 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-E LGA4677 61865

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.