Bộ vi xử lý Intel® H770

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số kỹ thuật GPU

  • Số màn hình được hỗ trợ 4

Các tùy chọn mở rộng

Thông số I/O

Thông số gói

  • Kích thước gói 28mm x 25mm

Bảo mật & độ tin cậy

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® H770 Platform Controller Hub

  • MM# 99C37J
  • Mã THÔNG SỐ SRM8T
  • Mã đặt hàng FH82H770
  • Stepping B1
  • ID Nội dung MDDS 771812

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G158870
  • US HTS 8542310001

Thông tin PCN

SRM8T

Các sản phẩm tương thích

Intel® Core™ i9 processors (14th gen)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i9 processor 14900K Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i9 processor 14900KF Q4'23 24 6 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9 processor 14900T Q1'24 24 5.5 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i9 processor 14900 Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i9 processor 14900F Q1'24 24 5.8 GHz 36 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9 processor 14900KS Q1'24 24 6.2 GHz 36 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770

Intel® Core™ i7 processors (14th gen)

Intel® Core™ i5 processors (14th gen)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5 processor 14400F Q1'24 10 4.7 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5 processor 14600KF Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5 processor 14500T Q1'24 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i5 processor 14600T Q1'24 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i5 processor 14500 Q1'24 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i5 processor 14400 Q1'24 10 4.7 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Intel® Core™ i5 processor 14400T Q1'24 10 4.5 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Intel® Core™ i5 processor 14490F Q1'24 10 4.9 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5 processor 14600K Q4'23 14 5.3 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770
Intel® Core™ i5 processor 14600 Q1'24 14 5.2 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770

Intel® Core™ i3 processors (14th gen)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3 processor 14100 Q1'24 4 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Intel® Core™ i3 processor 14100T Q1'24 4 4.4 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730
Intel® Core™ i3 processor 14100F Q1'24 4 4.7 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 Thế hệ thứ 13

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 Thế hệ thứ 13

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-13600T Processor Q1'23 14 4.8 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7329
Intel® Core™ i5-13600KF Processor Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 7331
Intel® Core™ i5-13600K Processor Q4'22 14 5.1 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7335
Intel® Core™ i5-13600 Processor Q1'23 14 5 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7347
Intel® Core™ i5-13500T Processor Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7360
Intel® Core™ i5-13500 Processor Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7370
Intel® Core™ i5-13490F Processor Q1'23 10 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 7374
Intel® Core™ i5-13400F Processor Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 7396
Intel® Core™ i5-13400 Processor Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7411

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 Thế hệ thứ 13

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-13100T Processor Q1'23 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7450
Intel® Core™ i3-13100F Processor Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 7452
Intel® Core™ i3-13100 Processor Q1'23 4 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7462

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 12

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-12700T Processor Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7553
Intel® Core™ i7-12700KF Processor Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 7556
Intel® Core™ i7-12700K Processor Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7560
Intel® Core™ i7-12700F Processor Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 7571
Intel® Core™ i7-12700 Processor Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7577

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-12600T Processor Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7606
Intel® Core™ i5-12600KF Processor Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 7608
Intel® Core™ i5-12600K Processor Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7612
Intel® Core™ i5-12600 Processor Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7629
Intel® Core™ i5-12500T Processor Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7634
Intel® Core™ i5-12500 Processor Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 770 7652
Intel® Core™ i5-12490F Processor Q1'22 6 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 7656
Intel® Core™ i5-12400T Processor Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7671
Intel® Core™ i5-12400F Processor Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 7681
Intel® Core™ i5-12400 Processor Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7690

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 12

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-12300T Processor Q1'22 4 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7711
Intel® Core™ i3-12300 Processor Q1'22 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7723
Intel® Core™ i3-12100T Processor Q1'22 4 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7745
Intel® Core™ i3-12100F Processor Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 7747
Intel® Core™ i3-12100 Processor Q1'22 4 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 730 7754

Intel® Processor for Desktop

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Bộ nhớ đệm Tên GPU So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Processor 300 Q1'24 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710
Intel® Processor 300T Q1'24 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Gold G7400T Processor Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710 15176
Intel® Pentium® Gold G7400 Processor Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 710 15180

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Công suất cơ bản của chipset

Mức tiêu thụ năng lượng trung bình theo thời gian mà chipset được xác thực là không vượt quá trong quá trình sản xuất trong khi thực thi khối lượng công việc có độ phức tạp cao do Intel chỉ định ở Tần số cơ bản và ở nhiệt độ hoạt động tối đa như được chỉ định trong Biểu dữ liệu cho phân đoạn và cấu hình SKU.

Hỗ trợ ép xung

Ép xung cho biết khả năng để đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao bằng cách tăng riêng từng tốc độ đồng hồ bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

“Có sẵn tùy chọn nhúng” cho biết SKU thường có sẵn để mua trong 7 năm kể từ khi ra mắt SKU đầu tiên trong dòng Sản phẩm và có thể có sẵn để mua trong khoảng thời gian dài hơn trong một số trường hợp nhất định. Intel không cam kết hoặc đảm bảo Tính khả dụng của sản phẩm hoặc Hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức hướng dẫn lộ trình. Intel bảo lưu quyền thay đổi lộ trình hoặc ngừng sản phẩm, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông qua các quy trình EOL/PDN tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều kiện sử dụng và chứng nhận sản phẩm trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản xuất (PRQ) cho SKU này. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Hỗ trợ Bộ nhớ ECC

Bộ nhớ ECC được Hỗ trợ cho biết bộ xử lý hỗ trợ bộ nhớ Mã sửa lỗi. Bộ nhớ ECC là một loại bộ nhớ hệ thống có thể phát hiện và sửa các loại hỏng dữ liệu nội bộ phổ biến. Lưu ý rằng hỗ trợ bộ nhớ ECC yêu cầu hỗ trợ của cả bộ xử lý và chipset.

Hỗ trợ ép xung bộ nhớ

Ép xung cho thấy khả năng đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao hơn bằng cách thay đổi độc lập tần số hoặc điện áp xung nhịp mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác.

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel ® cho doanh nghiệp (Intel ® RSTe) mang đến hiệu năng và độ tin cậy cho các hệ thống được hỗ trợ có trang bị những thiết bị Serial ATA (SATA), thiết bị Serial Attached SCSI (SAS), và/hoặc ổ đĩa thể rắn (SSD) để mang đến giải pháp lưu trữ tối ưu cho doanh nghiệp.

Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®

Quản lý tiêu chuẩn Intel® là một tập hợp cơ bản các tính năng về khả năng quản lý, bao gồm: Kiểm soát khởi động, Quản lý trạng thái nguồn, Kho hàng HW, Nối tiếp qua LAN và Cấu hình từ xa.

Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP)

Chương trình Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) có thể giúp công ty của bạn xác định và triển khai các nền tảng máy tính cho hình ảnh ổn định, chuẩn hóa ít nhất 15 tháng.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.

Intel® Rapid Storage Technology cho Thiết Bị Lưu Trữ PCI

Cho phép các tính năng Intel® Rapid Storage Technology hoạt động trên các thiết bị Lưu Trữ PCI, cung cấp cơ chế bảo vệ, hiệu năng, và khả năng mở rộng cho nền ứng dụng.

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology là một bộ xử lý tín hiệu số tích hợp (DSP) cho các tính năng không tải âm thanh và âm thanh/thoại

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Intel® Boot Guard

Công nghệ Intel® Device Protection với Boot Guard giúp bảo vệ môi trường tiền Hệ Điều Hành của hệ thống tránh virus và phần mềm độc hại tấn công.