Cáp 1U/2U SlimSAS

Bo mạch máy chủ sang ROC CYPCBLSLINTKIT

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Cáp Dự phòng
 • Tên mã Coyote Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'21
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) 125/355 mm splitter cable, Power cable connects server board 12 V power connector to Midplane card / Interposer card power connector.
  Note: System does not support both SAS Interposer card and Midplane card at the same time.

  (1) 610 mm cable, I2C (P+S) server board (rear) to SAS Interposer card
  (10 Pin to 10 Pin)
  (1) 250 mm cable, SB CPU0 x4 SlimSAS A or CPU1 x4 SlimSAS D to SAS Interposer card x4 SlimSAS A, VT -> RA
  (1) 250 mm cable, SB CPU0 x4 SlimSAS B or CPU1 x4 SlimSAS C to SAS Interposer card x4 SlimSAS B, VT ->RA

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Cable for 1U and 2U systems as spare or accessory.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U/2U SlimSAS cable (Server Board to ROC) CYPCBLSLINTKIT, Single

 • MM# 99AJF4
 • Mã đặt hàng CYPCBLSLINTKIT
 • ID Nội dung MDDS 727033

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544429090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61868
Intel® Server System M50CYP2UR312 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4 61873
Intel® Server System M50CYP1UR212 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61874
Intel® Server System M50CYP1UR204 Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4 61875

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.