Intel® Server Board M70KLP2SB

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 3

Intel® Server System M70KLP Family

Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Series

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật