Bo mạch máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm 2U Rack P+ 250 W