Chipset Intel® B460

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Đồ họa Bộ xử lý

  • Số màn hình được hỗ trợ 3

Thông số I/O

Thông số gói

  • Kích thước gói 23mm x 24mm

Bảo mật & độ tin cậy

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® FH82B460 Platform Controller Hub

  • MM# 999RH0
  • Mã THÔNG SỐ SRH1C
  • Mã đặt hàng FH82B460
  • Stepping A0
  • ID Nội dung MDDS 708090

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992CN3
  • CCATS G158870
  • US HTS 8542310001

Thông tin PCN

SRH1C

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i9-10910 Processor Launched Q3'20 10 5.00 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630 7966
Intel® Core™ i9-10900T Processor Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 7971
Intel® Core™ i9-10900KF Processor Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W 7978
Intel® Core™ i9-10900K Processor Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630 7983
Intel® Core™ i9-10900F Processor Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W 7990
Intel® Core™ i9-10900 Processor Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 7998
Intel® Core™ i9-10850K Processor Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630 8006

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-10700T Processor Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8037
Intel® Core™ i7-10700KF Processor Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W 8041
Intel® Core™ i7-10700K Processor Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630 8047
Intel® Core™ i7-10700F Processor Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W 8055
Intel® Core™ i7-10700 Processor Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8065

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-10600T Processor Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8096
Intel® Core™ i5-10600KF Processor Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W 8099
Intel® Core™ i5-10600K Processor Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD 630 8104
Intel® Core™ i5-10600 Processor Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8111
Intel® Core™ i5-10505 Processor Launched Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8116
Intel® Core™ i5-10500T Processor Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8121
Intel® Core™ i5-10500 Processor Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8137
Intel® Core™ i5-10400T Processor Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8142
Intel® Core™ i5-10400F Processor Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W 8149
Intel® Core™ i5-10400 Processor Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8159

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-10325 Processor Launched Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8238
Intel® Core™ i3-10320 Processor Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8242
Intel® Core™ i3-10305T Processor Launched Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8247
Intel® Core™ i3-10305 Processor Launched Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8249
Intel® Core™ i3-10300T Processor Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8253
Intel® Core™ i3-10300 Processor Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8256
Intel® Core™ i3-10105T Processor Launched Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8272
Intel® Core™ i3-10105F Processor Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W 8274
Intel® Core™ i3-10105 Processor Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8278
Intel® Core™ i3-10100T Processor Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 8286
Intel® Core™ i3-10100F Processor Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W 8289
Intel® Core™ i3-10100 Processor Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD 630 8298

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Gold G6605 Processor Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630 15158
Intel® Pentium® Gold G6600 Processor Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630 15162
Intel® Pentium® Gold G6505T Processor Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 15167
Intel® Pentium® Gold G6505 Processor Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630 15169
Intel® Pentium® Gold G6500T Processor Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 15174
Intel® Pentium® Gold G6500 Processor Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630 15177
Intel® Pentium® Gold G6405T Processor Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 15182
Intel® Pentium® Gold G6405 Processor Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610 15184
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 15188
Intel® Pentium® Gold G6400T Processor Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 15191
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610 15194
Intel® Pentium® Gold G6400 Processor Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610 15197

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Hỗ trợ ép xung

Ép xung cho biết khả năng để đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao bằng cách tăng riêng từng tốc độ đồng hồ bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ nhớ Intel® Optane™ là bộ nhớ không thay đổi kiểu mới, đầy tính sáng tạo, nằm giữa bộ nhớ hệ thống và bộ lưu trữ để tăng tốc hiệu năng hệ thống và tính phản hồi. Khi kết hợp với trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology Driver, nó quản lý liền mạch nhiều tầng lưu trữ nhưng vẫn xem như là một ổ đĩa ảo đối với hệ điều hành, giúp bảo đảm rằng dữ liệu thường sử dụng sẽ nằm ở tầng lưu trữ nhanh nhất. Bộ nhớ Intel® Optane™ yêu cầu cấu hình riêng dành cho phần cứng và phần mềm. Truy câp www.intel.com/OptaneMemory để biết thông tin về yêu cầu cấu hình.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel ® cho doanh nghiệp (Intel ® RSTe) mang đến hiệu năng và độ tin cậy cho các hệ thống được hỗ trợ có trang bị những thiết bị Serial ATA (SATA), thiết bị Serial Attached SCSI (SAS), và/hoặc ổ đĩa thể rắn (SSD) để mang đến giải pháp lưu trữ tối ưu cho doanh nghiệp.

Khả năng quản trị tiêu chuẩn Intel®

Quản lý tiêu chuẩn Intel® là một tập hợp cơ bản các tính năng về khả năng quản lý, bao gồm: Kiểm soát khởi động, Quản lý trạng thái nguồn, Kho hàng HW, Nối tiếp qua LAN và Cấu hình từ xa.

Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP)

Chương trình Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) có thể giúp công ty của bạn xác định và triển khai các nền tảng máy tính cho hình ảnh ổn định, chuẩn hóa ít nhất 15 tháng.

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology là một bộ xử lý tín hiệu số tích hợp (DSP) cho các tính năng không tải âm thanh và âm thanh/thoại

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Intel® Boot Guard

Công nghệ Intel® Device Protection với Boot Guard giúp bảo vệ môi trường tiền Hệ Điều Hành của hệ thống tránh virus và phần mềm độc hại tấn công.