Comet Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10855M
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10885M
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290P
(bộ nhớ đệm 20M, 3,70 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290T
(bộ nhớ đệm 20M, 1,90 GHz)
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250P
(bộ nhớ đệm 12M, 4,10 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270
(bộ nhớ đệm 16M, 3,40 GHz)
Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270P
(bộ nhớ đệm 16M, 3,80 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290
(bộ nhớ đệm 20M, 3,20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250
(bộ nhớ đệm 12M, 3,30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ W-1270E
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i9-10850K
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10885H
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900TE
(Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900E
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900KF
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900F
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 5,20 GHz)
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T
(Bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980HK
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz)
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10870H
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q3'20 8 5.00 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10810U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10610U
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700TE
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700E
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700
(bộ nhớ đệm 16M, tối đa 4,80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700F
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700KF
(Bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10850H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10875H
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,10 GHz)
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10750H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,00 GHz)
Launched Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10710U
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510U
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,90 GHz)
Launched Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10505
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500H
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q4'20 6 4.50 GHz 2.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-10200H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310U
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500TE
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500E
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600K
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600KF
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,80 GHz)
Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400F
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10300H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400H
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210U
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,20 GHz)
Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10305T
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105F
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10325
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,70 GHz)
Launched Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105T
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10305
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,50 GHz)
Launched Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100F
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100E
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100TE
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10320
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,60 GHz)
Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,40 GHz)
Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300T
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 4,30 GHz)
Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100T
(bộ nhớ đệm 6M, 3,80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110U
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz)
Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405
(bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz)
Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505
(bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz)
Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,60 GHz)
Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6605
(bộ nhớ đệm 4M, 4,30 GHz)
Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400TE
(bộ nhớ đệm 4M, 3,20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400E
(bộ nhớ đệm 4M, 3,80 GHz)
Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600
(bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz)
Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz)
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500
(bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz)
Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400
(bộ nhớ đệm 4M, 4,00 GHz)
Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T
(bộ nhớ đệm 4M, 3,40 GHz)
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U
(bộ nhớ đệm 2M, 2,40 GHz)
Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905T
(Bộ nhớ đệm 4M, 3,30 GHz)
Launched Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5925
(Bộ nhớ đệm 4M, 3,60 GHz)
Launched Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5905
(Bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz)
Launched Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900TE
(bộ nhớ đệm 2M, 3,00 GHz)
Launched Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900E
(bộ nhớ đệm 2M, 3,20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5920
(bộ nhớ đệm 2M, 3,50 GHz)
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900
(bộ nhớ đệm 2M, 3,40 GHz)
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® G5900T
(bộ nhớ đệm 2M, 3,20 GHz)
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 5305U
(bộ nhớ đệm 2M, 2.3 GHz)
Launched Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 5205U
(bộ nhớ đệm 2M, 1,90 GHz)
Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB
Chipset Intel® W480 Launched Q2'20
Chipset Intel® Q470 Launched Q2'20
Chipset Intel® W480E Launched Q2'20
Chipset Intel® Q470E Launched Q2'20
Chipset Intel® H420E Launched Q2'20
Chipset Intel® B460 Launched Q2'20
Chipset Intel® H410 Launched Q2'20
Chipset Intel® Z490 Launched Q2'20
Chipset Intel® H470 Launched Q2'20
Chipset Intel® WM490 Launched Q2'20
Chipset Intel® QM480 Launched Q2'20
Chipset Intel® HM470 Launched Q2'20

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.