Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 400

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® Q470E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® W480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® W480E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® B460 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® H410 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® H420E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® H470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® Z490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W