Chipset Intel® Q570

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Thông số kỹ thuật GPU

 • Số màn hình được hỗ trợ 3

Thông số I/O

Thông số gói

 • Kích thước gói 25mm x 24mm

Bảo mật & độ tin cậy

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® FH82Q570 Platform Controller Hub

 • MM# 99AC4Z
 • Mã THÔNG SỐ SRKM4
 • Mã đặt hàng FH82Q570
 • Stepping B1
 • ID Nội dung MDDS 709179

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992CN3
 • CCATS G158870
 • US HTS 8542310001

Thông tin PCN

SRKM4

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 11

Bộ xử lý Intel® Core ™ i7 thế hệ thứ 11

Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 11

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i9-10910 Processor Q3'20 10 5.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 7992
Intel® Core™ i9-10900TE Processor Q2'20 10 4.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 7994
Intel® Core™ i9-10900T Processor Q2'20 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 7997
Intel® Core™ i9-10900KF Processor Q2'20 10 5.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 8004
Intel® Core™ i9-10900K Processor Q2'20 10 5.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8009
Intel® Core™ i9-10900F Processor Q2'20 10 5.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 8016
Intel® Core™ i9-10900E Processor Q2'20 10 4.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8021
Intel® Core™ i9-10900 Processor Q2'20 10 5.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8024

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-10600T Processor Q2'20 6 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8122
Intel® Core™ i5-10600KF Processor Q2'20 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 8125
Intel® Core™ i5-10600K Processor Q2'20 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8130
Intel® Core™ i5-10600 Processor Q2'20 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8137
Intel® Core™ i5-10505 Processor Q1'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8142
Intel® Core™ i5-10500TE Processor Q2'20 6 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8144
Intel® Core™ i5-10500T Processor Q2'20 6 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8147
Intel® Core™ i5-10500E Processor Q2'20 6 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8157
Intel® Core™ i5-10500 Processor Q2'20 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8163
Intel® Core™ i5-10400T Processor Q2'20 6 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8168
Intel® Core™ i5-10400F Processor Q2'20 6 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 8175
Intel® Core™ i5-10400 Processor Q2'20 6 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8185

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Tên GPU Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-10325 Processor Q1'21 4 4.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8264
Intel® Core™ i3-10320 Processor Q2'20 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8268
Intel® Core™ i3-10305T Processor Q1'21 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8273
Intel® Core™ i3-10305 Processor Q1'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8275
Intel® Core™ i3-10300T Processor Q2'20 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8279
Intel® Core™ i3-10300 Processor Q2'20 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8282
Intel® Core™ i3-10105T Processor Q1'21 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8298
Intel® Core™ i3-10105F Processor Q1'21 4 4.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 8300
Intel® Core™ i3-10105 Processor Q1'21 4 4.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8304
Intel® Core™ i3-10100TE Processor Q2'20 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8309
Intel® Core™ i3-10100T Processor Q2'20 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8312
Intel® Core™ i3-10100F Processor Q4'20 4 4.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 8315
Intel® Core™ i3-10100E Processor Q2'20 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8321
Intel® Core™ i3-10100 Processor Q2'20 4 4.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630 8324

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Điều kiện sử dụng

Điều kiện sử dụng là các điều kiện về môi trường và vận hành trong quá trình sử dụng hệ thống.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng cho từng SKU cụ thể, hãy xem PRQ report.
Để biết thông tin về điều kiện sử dụng hiện hành, truy cập Intel UC (trang CNDA)*.

Có sẵn Tùy chọn nhúng

“Có sẵn tùy chọn nhúng” cho biết SKU thường có sẵn để mua trong 7 năm kể từ khi ra mắt SKU đầu tiên trong dòng Sản phẩm và có thể có sẵn để mua trong khoảng thời gian dài hơn trong một số trường hợp nhất định. Intel không cam kết hoặc đảm bảo Tính khả dụng của sản phẩm hoặc Hỗ trợ kỹ thuật dưới hình thức hướng dẫn lộ trình. Intel bảo lưu quyền thay đổi lộ trình hoặc ngừng sản phẩm, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ phần mềm thông qua các quy trình EOL/PDN tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về điều kiện sử dụng và chứng nhận sản phẩm trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản xuất (PRQ) cho SKU này. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ nhớ Intel® Optane™ là bộ nhớ không thay đổi kiểu mới, đầy tính sáng tạo, nằm giữa bộ nhớ hệ thống và bộ lưu trữ để tăng tốc hiệu năng hệ thống và tính phản hồi. Khi kết hợp với trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology Driver, nó quản lý liền mạch nhiều tầng lưu trữ nhưng vẫn xem như là một ổ đĩa ảo đối với hệ điều hành, giúp bảo đảm rằng dữ liệu thường sử dụng sẽ nằm ở tầng lưu trữ nhanh nhất. Bộ nhớ Intel® Optane™ yêu cầu cấu hình riêng dành cho phần cứng và phần mềm. Truy câp www.intel.com/OptaneMemory để biết thông tin về yêu cầu cấu hình.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® phiên bản doanh nghiệp

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel ® cho doanh nghiệp (Intel ® RSTe) mang đến hiệu năng và độ tin cậy cho các hệ thống được hỗ trợ có trang bị những thiết bị Serial ATA (SATA), thiết bị Serial Attached SCSI (SAS), và/hoặc ổ đĩa thể rắn (SSD) để mang đến giải pháp lưu trữ tối ưu cho doanh nghiệp.

Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP)

Chương trình Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP) có thể giúp công ty của bạn xác định và triển khai các nền tảng máy tính cho hình ảnh ổn định, chuẩn hóa ít nhất 15 tháng.

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology là một bộ xử lý tín hiệu số tích hợp (DSP) cho các tính năng không tải âm thanh và âm thanh/thoại

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Intel vPro® Eligibility

Nền tảng Intel vPro® là tập hợp phần cứng và công nghệ dùng để xây dựng các điểm cuối điện toán doanh nghiệp với hiệu năng cao cấp, tính bảo mật tích hợp, khả năng quản lý hiện đại và độ ổn định của nền tảng. Việc ra mắt bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 đã giới thiệu nhãn hiệu Intel vPro® Enterprise và Intel vPro® Essentials.

 • Intel vPro® Enterprise: Nền tảng thương mại cung cấp tập hợp đầy đủ các tính năng bảo mật, khả năng quản lý và ổn định cho bất kỳ thế hệ bộ xử lý Intel nhất định nào, bao gồm Intel® Active Management Technology
 • Intel vPro® Essentials: Nền tảng thương mại cung cấp một tập hợp con các tính năng của Intel vPro® Enterprise, bao gồm Intel® Hardware Shield và Intel® Standard Manageability

Công nghệ Intel® Trusted Execution

Công nghệ thực thi tin cậy Intel® cho khả năng điện toán an toàn hơn là một tập hợp mở rộng phần cứng đa dạng cho bộ xử lý và chipset Intel®, nâng cao nền tảng văn phòng kỹ thuật số với khả năng bảo mật như khởi tạo được đo đạc và thực thi được bảo vệ. Công nghệ cho phép môi trường mà ở đó ứng dụng có thể chạy trong không gian riêng, được bảo vệ trước tất cả phần mềm khác trên hệ thống.

Intel® Boot Guard

Công nghệ Intel® Device Protection với Boot Guard giúp bảo vệ môi trường tiền Hệ Điều Hành của hệ thống tránh virus và phần mềm độc hại tấn công.