Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 500

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® W580 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® B560 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset H510 Intel® Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® H570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
Chipset Intel® Z590 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W