Rocket Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® W-1350 Processor
(12M Cache, up to 5.00 GHz)
Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® W-1350P Processor
(12M Cache, up to 5.10 GHz)
Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® W-1370 Processor
(16M Cache, up to 5.10 GHz)
Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® W-1370P Processor
(16M Cache, up to 5.20 GHz)
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® W-1390 Processor
(16M Cache, up to 5.20 GHz)
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® W-1390P Processor
(16M Cache, up to 5.30 GHz)
Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® W-1390T Processor
(16M Cache, up to 4.90 GHz)
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900 Processor
(16M Cache, up to 5.20 GHz)
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900F Processor
(16M Cache, up to 5.20 GHz)
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900T Processor
(16M Cache, up to 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900KF Processor
(16M Cache, up to 5.30 GHz)
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900K Processor
(16M Cache, up to 5.30 GHz)
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700K Processor
(16M Cache, up to 5.00 GHz)
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700KF Processor
(16M Cache, up to 5.00 GHz)
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700T Processor
(16M Cache, up to 4.60 GHz)
Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700 Processor
(16M Cache, up to 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-11700F Processor
(16M Cache, up to 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400 Processor
(12M Cache, up to 4.40 GHz)
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400F Processor
(12M Cache, up to 4.40 GHz)
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500T Processor
(12M Cache, up to 3.90 GHz)
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400T Processor
(12M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600 Processor
(12M Cache, up to 4.80 GHz)
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600K Processor
(12M Cache, up to 4.90 GHz)
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600KF Processor
(12M Cache, up to 4.90 GHz)
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500 Processor
(12M Cache, up to 4.60 GHz)
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600T Processor
(12M Cache, up to 4.10 GHz)
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Chipset Intel® W580 Launched 02'21
Chipset Intel® Q570 Launched 02'21
Chipset Intel® Z590 Launched 01'21
Chipset H570 Intel® Launched 01'21
Chipset Intel® B560 Launched 01'21
Chipset H510 Intel® Launched 01'21

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.