Rocket Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2388G
(bộ nhớ đệm 16M, 3.20 GHz)
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2386G
(bộ nhớ đệm 12M, 3.50 GHz)
Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378
(bộ nhớ đệm 16M, 2.60 GHz)
Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2374G
(bộ nhớ đệm 8M, 3.70 GHz)
Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2314
(bộ nhớ đệm 8M, 2.80 GHz)
Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2334
(bộ nhớ đệm 8M, 3.40 GHz)
Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2356G
(bộ nhớ đệm 12M, 3.20 GHz)
Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2324G
(bộ nhớ đệm 8M, 3.10 GHz)
Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2336
(bộ nhớ đệm 12M, 2.90 GHz)
Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378G
(bộ nhớ đệm 16M, 2.80 GHz)
Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1350
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.00 GHz)
Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1350P
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.10 GHz)
Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1370
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.10 GHz)
Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1370P
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz)
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1390
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz)
Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1390P
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.30 GHz)
Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1390T
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz)
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900F
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz)
Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900T
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900KF
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.30 GHz)
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900K
(bộ nhớ đệm16M, lên đến 5.30 GHz)
Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700T
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.60 GHz)
Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700KF
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.00 GHz)
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700K
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.00 GHz)
Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700F
(bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.60 GHz)
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.10 GHz)
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-11400
(bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4.40 GHz)
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400F
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.40 GHz)
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3.90 GHz)
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400T
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3.70 GHz)
Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.80 GHz)
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600K
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600KF
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.90 GHz)
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Chipset Intel® Q570 Launched 02'21
Chipset Intel® W580 Launched 02'21
Chipset H510 Intel® Launched 01'21
Chipset Intel® B560 Launched 01'21
Chipset Intel® H570 Launched 01'21
Chipset Intel® Z590 Launched 01'21

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.