Intel® Wireless Gigabit Sink W13110VR

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Tóm lược về Sản phẩm Xem ngay

Thông số nối mạng

  • Luồng TX/RX Gigabit
  • Băng tần 60 GHz
  • Tốc độ tối đa 4.62 Gb/s
  • ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* 802.11ad

Thông số gói

  • Kiểu hình thức của bo mạch M.2 4230
  • Kích thước gói 42 mm x 30 mm x 2.6 mm

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.