Intel® B360 Chipset

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Đồ họa Bộ xử lý

  • Số màn hình được hỗ trợ 3

Thông số I/O

Bảo mật & độ tin cậy

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 6877
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 6882
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 6886
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 6894
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 6909

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7092
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 7096
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7104
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 7114
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7122

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7170
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7172
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7179
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8086K Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7216

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7778
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7780
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 7792
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7800
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7809
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 7817
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7831
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 7840
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7852
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7865

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7894
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7896
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7900
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7905
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7910
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7919
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 7926

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 8542
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8546
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8551
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8555
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8559
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8573
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 8579
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8593

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Discontinued Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8603
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Discontinued Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8611
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Discontinued Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8615
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8664
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8671

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 14185
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 14189
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 14191
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 14195
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 14201
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 14205
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 14209
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 14228
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 14232

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 21374
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 21380
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 21385
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4920 Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 21390
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900T Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 21394
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4900 Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610 21396

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Hỗ trợ ép xung

Ép xung cho biết khả năng để đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao bằng cách tăng riêng từng tốc độ đồng hồ bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Phiên bản cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Phiên bản cho biết thông số kỹ thuật của PCI Express mà cổng của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Sửa đổi PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý được thiết kế cho phiên bản cao hơn.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ nhớ Intel® Optane™ là bộ nhớ không thay đổi kiểu mới, đầy tính sáng tạo, nằm giữa bộ nhớ hệ thống và bộ lưu trữ để tăng tốc hiệu năng hệ thống và tính phản hồi. Khi kết hợp với trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology Driver, nó quản lý liền mạch nhiều tầng lưu trữ nhưng vẫn xem như là một ổ đĩa ảo đối với hệ điều hành, giúp bảo đảm rằng dữ liệu thường sử dụng sẽ nằm ở tầng lưu trữ nhanh nhất. Bộ nhớ Intel® Optane™ yêu cầu cấu hình riêng dành cho phần cứng và phần mềm. Truy câp www.intel.com/OptaneMemory để biết thông tin về yêu cầu cấu hình.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™

Công nghệ Intel® vPro™ là một tập hợp các khả năng bảo mật và quản lý được tích hợp vào bộ xử lý nằm giải quyết bốn lĩnh vực bảo mật CNTT quan trọng: 1) Quản lý đe dọa, bao gồm bảo vệ khỏi rootkit, virus và phần mềm độc hại 2) Bảo vệ danh tính và điểm truy cập trên web 3) Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh bí mật 4) Giám sát từ xa và cục bộ, sửa chữa và sửa PC và máy trạm.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công nghệ khởi động nhanh Intel®

Công nghệ khởi động nhanh Intel® cho phép hệ thống khôi phục nhanh từ trạng thái ngủ đông.

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology là một bộ xử lý tín hiệu số tích hợp (DSP) cho các tính năng không tải âm thanh và âm thanh/thoại

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Intel® Boot Guard

Công nghệ Intel® Device Protection với Boot Guard giúp bảo vệ môi trường tiền Hệ Điều Hành của hệ thống tránh virus và phần mềm độc hại tấn công.