Chipset Intel® H370

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Thông số bộ nhớ

Đồ họa Bộ xử lý

  • Số màn hình được hỗ trợ 3

Thông số I/O

Bảo mật & độ tin cậy

Các sản phẩm tương thích

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-9700T Processor Discontinued Q2'19 8 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8396
Intel® Core™ i7-9700KF Processor Discontinued Q1'19 8 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 8400
Intel® Core™ i7-9700K Processor Discontinued Q4'18 8 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8408
Intel® Core™ i7-9700F Processor Discontinued Q2'19 8 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 8418
Intel® Core™ i7-9700 Processor Discontinued Q2'19 8 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8426

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-9350KF Processor Discontinued Q1'19 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 8552
Intel® Core™ i3-9350K Processor Discontinued Q2'19 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8556
Intel® Core™ i3-9320 Processor Discontinued Q2'19 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8561
Intel® Core™ i3-9300T Processor Discontinued Q2'19 4 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8565
Intel® Core™ i3-9300 Processor Discontinued Q2'19 4 4.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8569
Intel® Core™ i3-9100T Processor Discontinued Q2'19 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8583
Intel® Core™ i3-9100F Processor Discontinued Q2'19 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 8589
Intel® Core™ i3-9100 Processor Discontinued Q2'19 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8603

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-8700T Processor Launched Q2'18 6 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8655
Intel® Core™ i7-8700K Processor Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8657
Intel® Core™ i7-8700 Processor Launched Q4'17 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8664
Intel® Core™ i7-8086K Processor Discontinued Q2'18 6 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8701

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-8600T Processor Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8707
Intel® Core™ i5-8600K Processor Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8709
Intel® Core™ i5-8600 Processor Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8713
Intel® Core™ i5-8500T Processor Launched Q2'18 6 3.50 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8718
Intel® Core™ i5-8500 Processor Launched Q2'18 6 4.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8723
Intel® Core™ i5-8400T Processor Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8732
Intel® Core™ i5-8400 Processor Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8739

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 8

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-8350K Processor Discontinued Q4'17 4 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8812
Intel® Core™ i3-8300 Processor Discontinued Q2'18 4 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8820
Intel® Core™ i3-8300T Processor Discontinued Q2'18 4 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8824
Intel® Core™ i3-8100 Processor Launched Q4'17 4 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8875
Intel® Core™ i3-8100T Processor Launched Q2'18 4 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630 8881

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Pentium® Gold G5620 Processor Discontinued Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630 15215
Intel® Pentium® Gold G5600T Processor Discontinued Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 15219
Intel® Pentium® Gold G5600 Processor Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630 15221
Intel® Pentium® Gold G5500T Processor Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630 15225
Intel® Pentium® Gold G5500 Processor Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630 15231
Intel® Pentium® Gold G5420T Processor Discontinued Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 15235
Intel® Pentium® Gold G5420 Processor Discontinued Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610 15239
Intel® Pentium® Gold G5400T Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 15258
Intel® Pentium® Gold G5400 Processor Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610 15262

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Celeron® Processor G4950 Discontinued Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610 22423
Intel® Celeron® Processor G4930T Discontinued Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 22429
Intel® Celeron® Processor G4930 Discontinued Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610 22434
Intel® Celeron® G4920 Processor Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610 22439
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610 22443
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610 22445

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích Chipset INF

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Bus Speed

Bus là hệ thống con truyền dữ liệu giữa các cấu phần của máy tính hoặc giữa các máy tính. Các loại bus bao gồm bus mặt trước (FSB), truyền dữ liệu giữa CPU và hub kiểm soát bộ nhớ; giao diện đa phương tiện trực tiếp (DMI), là kết nối điểm đến điểm giữa bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp Intel và máy chủ truy cập kiểm soát Nhập/Xuất Intel trên bo mạch chủ của máy tính; và Liên kết đường dẫn nhanh (QPI), là liên kết điểm đến điểm giữa CPU và bộ kiểm soát bộ nhớ tích hợp.

TDP

Công suất thiết kế nhiệt (TDP) thể hiện công suất trung bình, tính bằng watt, mà bộ xử lý tiêu tốn khi vận hành ở Tần số cơ sở với tất cả các lõi hoạt động dưới khối lượng công việc do Intel định nghĩa và có độ phức tạp cao. Tham khảo Bảng dữ liệu để biết các yêu cầu về giải pháp nhiệt.

Hỗ trợ ép xung

Ép xung cho biết khả năng để đạt được tần số lõi, đồ họa và bộ nhớ cao bằng cách tăng riêng từng tốc độ đồng hồ bộ xử lý mà không ảnh hưởng đến các thành phần hệ thống khác

Có sẵn Tùy chọn nhúng

Có sẵn tùy chọn nhúng cho biết sản phẩm cung cấp khả năng sẵn có để mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp nhúng. Có thể tìm chứng chỉ sản phẩm và điều kiện sử dụng trong báo cáo Chứng nhận phát hành sản phẩm. Hãy liên hệ người đại diện của Intel để biết chi tiết.

Số DIMM trên mỗi kênh

Số DIMM trên mỗi Kênh cho biết số lượng mô-đun bộ nhớ nội tuyến kép được hỗ trợ cho mỗi kênh bộ nhớ của bộ xử lý

Phiên bản PCI Express

Sửa đổi PCI Express là phiên bản được bộ xử lý hỗ trợ. Kết nối thành phần ngoại vi nhanh (hay PCIe) là một chuẩn bus mở rộng của máy tính nối tiếp tốc độ cao để gắn các thiết bị phần cứng vào một máy tính. Các phiên bản PCI Express khác nhau hỗ trợ các tốc độ dữ liệu khác nhau.

Cấu hình PCI Express

Cấu hình PCI Express (PCIe) mô tả các kết hợp cổng PCIe có thể được sử dụng để liên kết các cổng PCIe của bộ xử lý với các thiết bị PCIe.

Số cổng PCI Express tối đa

Một cổng PCI Express (PCIe) bao gồm hai cặp tín hiệu khác biệt, một để nhận dữ liệu, một để truyền dữ liệu và là đơn vị cơ bản của bus PCIe. Số Cổng PCI Express là tổng số được bộ xử lý hỗ trợ.

Phiên bản chỉnh sửa USB

USB (Bus nối tiếp đa năng) là một công nghệ kết nối tiêu chuẩn của ngành để gắn các thiết bị ngoại vi với máy tính.

Cấu hình RAID

RAID (Phần dư thừa của đĩa độc lập) là một công nghệ lưu trữ kết hợp nhiều thành phần ổ đĩa vào một đơn vị hợp lý duy nhất và phân phối dữ liệu trên dãy được xác định bởi các cấp độ RAID, cho biết mức độ dự phòng và hiệu năng cần thiết.

Mạng LAN Tích hợp

Mạng LAN tích hợp hiển thị sự có mặt của MAC Ethernet tích hợp của Intel hoặc của các cổng mạng LAN được lắp đặt trong bảng mạch hệ thống.

Phiên bản cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Phiên bản cho biết thông số kỹ thuật của PCI Express mà cổng của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Sửa đổi PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý được thiết kế cho phiên bản cao hơn.

Cấu hình cổng PCI Express của bộ xử lý được hỗ trợ

Cấu hình cho biết số cổng và khả năng phân nhánh mà cổng PCI Express của bộ xử lý hỗ trợ. Chú ý: Cấu hình PCI Express thực tế của bộ xử lý sẽ được xác định hoặc giới hạn bởi giá trị của thuộc tính chipset này ngay cả khi bộ xử lý có khả năng cấu hình bổ sung.

Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™

Bộ nhớ Intel® Optane™ là bộ nhớ không thay đổi kiểu mới, đầy tính sáng tạo, nằm giữa bộ nhớ hệ thống và bộ lưu trữ để tăng tốc hiệu năng hệ thống và tính phản hồi. Khi kết hợp với trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology Driver, nó quản lý liền mạch nhiều tầng lưu trữ nhưng vẫn xem như là một ổ đĩa ảo đối với hệ điều hành, giúp bảo đảm rằng dữ liệu thường sử dụng sẽ nằm ở tầng lưu trữ nhanh nhất. Bộ nhớ Intel® Optane™ yêu cầu cấu hình riêng dành cho phần cứng và phần mềm. Truy câp www.intel.com/OptaneMemory để biết thông tin về yêu cầu cấu hình.

Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d)

Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) tiếp tục từ hỗ trợ hiện có dành cho IA-32 (VT-x) và khả năng ảo hóa của bộ xử lý Itanium® (VT-i) bổ sung hỗ trợ mới cho ảo hóa thiết bị I/O. Công nghệ ảo hóa Intel® cho Nhập/xuất được hướng vào (VT-d) có thể giúp người dùng cuối cung cấp sự bảo mật và độ tin cậy của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu năng của thiết bị I/O trong môi trường ảo hóa.

Phiên bản chương trình cơ sở động cơ quản lý Intel®

Chương trình cơ sở dộng cơ quản lý Intel® sử dụng các khả năng của nền tảng tích hợp và các ứng dụng quản lý cũng như bảo mật để quản lý từ xa các tài sản điện toán được nối mạng ngoài phạm vi.

Công nghệ âm thanh HD Intel®

Âm thanh với độ rõ cao Intel® (Âm thanh HD Intel®) có khả năng phát lại nhiều kênh hơn với chất lượng tốt hơn so với định dạng âm thanh tích hợp trước. Ngoài ra, Âm thanh với độ rõ cao Intel® có công nghệ cần thiết cho việc hỗ trợ nội dung âm thanh mới hơn, tuyệt vời hơn.

Công Nghệ Intel® Rapid Storage (Lưu Trữ Nhanh)

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® mang đến khả năng bảo vệ, hiệu suất và khả năng mở rộng dành cho nền tảng để bàn và di động. Cho dù sử dụng một hay nhiều ổ cứng, người dùng cũng có thể tận dụng hiệu năng nâng cao và giảm mức tiêu thụ điện. Khi sử dụng nhiều hơn một ổ, người dùng có thể cần thêm bảo vệ để phòng mất dữ liệu trong trường hợp hỏng ổ cứng. Công nghệ có sau công nghệ Intel® Matrix Storage.

Intel® Rapid Storage Technology cho Thiết Bị Lưu Trữ PCI

Cho phép các tính năng Intel® Rapid Storage Technology hoạt động trên các thiết bị Lưu Trữ PCI, cung cấp cơ chế bảo vệ, hiệu năng, và khả năng mở rộng cho nền ứng dụng.

Intel® Smart Sound Technology

Intel® Smart Sound Technology là một bộ xử lý tín hiệu số tích hợp (DSP) cho các tính năng không tải âm thanh và âm thanh/thoại

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT)

Công nghệ Intel® Platform Trust (Intel® PTT) là chức năng nền tảng dành cho lưu trữ thông tin đăng nhập và là hệ thống quản lý chính dùng bởi Windows 8* và Windows® 10. Intel® PTT hỗ trợ BitLocker* dành cho mã hóa ổ đĩa cứng và hỗ trợ tất cả các yêu cầu của Microsoft về chương trình cơ sở Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.

Intel® Boot Guard

Công nghệ Intel® Device Protection với Boot Guard giúp bảo vệ môi trường tiền Hệ Điều Hành của hệ thống tránh virus và phần mềm độc hại tấn công.