Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4 is a Quad Port 1GBASE-T (RJ45) OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 4 x 1GBASE-T uplinks, and 4 x SGMII host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4

  • Mã đặt hàng I357T4OCPG1P5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WF0YS Launched

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Launched
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.