3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 3.5" hot swap tool less carriers.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

3.5 inch Tool Less Hot-Swap Drive Carrier FXX35HSCAR2, Single

  • MM# 958245
  • Mã đặt hàng FXX35HSCAR2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Intel® Server System M50CYP Family

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 49879

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® M20MYP1UR Launched 49884

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 50713
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis 50721
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis 50725

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal 50735

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 50756
Khung máy chủ Intel® R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 50758

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2000WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 50768
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 50772

Dòng bo mạch máy chủ Intel® M50CYP2SB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 50787
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 50788

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.