อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2T Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported (extended temp ONLY)
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 สำหรับ OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported
อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 สำหรับ OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported