อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network XXV710

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ประเภทการต่อสาย
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's Dual 25/10/1GbE
Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE
Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported (extended temp ONLY) Dual 25/10/1GbE
Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE
Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR Optics also supported Single 25/10/1GbE
Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE