อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 สำหรับ OCP

อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA1 สำหรับ OCP

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

  • การกำหนดค่าพอร์ต Single
  • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 25/10/1GbE
  • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับการเชื่อมต่อ (VT-c) ใช่
  • ความเร็วและความกว้างของสล็อต 8.0 GT/s, x8 lanes

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

  • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีขั้นสูง

  • iWARP/RDMA ไม่ใช่
  • Intel® Data Direct I/O Technology ใช่
  • ออฟโหลดอัจฉริยะ ใช่
  • การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต iSCSI, NFS

ภาพผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M70KLP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Launched 58635

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20MYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 58648

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 58784
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 58785
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 58792
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 58793
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 58794
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 58802
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 58811

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 58873
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 58880
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 58888
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 58910
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 58917
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 58918
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 58926
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 58933
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 58934
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 58941
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 58942
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 58948
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 58949
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 58955
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 58956
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 58973

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel Server System D40AMP1MHCPAC Compute Module (1U Half-Width Air-Cooled) Q4'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 59095

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S9200WK

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59195
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59199
Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59203
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59204
Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59205
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59207
Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59211
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 59212

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59213
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59222
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59224
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59255
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59256
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59258
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59260
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59264
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59265
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59277
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59278
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59292
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59293
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59295
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59299
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59301

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AM

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board D40AMP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W 59610

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 59651
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 59652
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 59654
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 59655
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 59656
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 59657

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600ST

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59695
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59697
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59703
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59705

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59722
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59724
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59726
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59727
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59728
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59732

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ยูทิลิตี้อัปเดต Non-Volatile Memory (NVM) สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Networkซีรีส์ 700

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - Linux*

ชุดไดรเวอร์อะแดปเตอร์ Intel® Ethernetสมบูรณ์

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

คู่มือผู้ใช้อะแดปเตอร์สําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernet

หมายเหตุรีลีสผลิตภัณฑ์Intel® Ethernet

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 R2*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับIntel® Ethernet Controllerซีรีส์ 700 ภายใต้ FreeBSD*

แพ็คเกจการลดระดับ NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700 (8.40 ถึง 8.20 เท่านั้น)

แพ็คเกจการลดระดับ NVM สําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700 (8.40 ถึง 7.10 เท่านั้น)

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2008 R2* - รุ่นสุดท้าย

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การแบ่งพอร์ตที่คล่องตัว

เทคโนโลยี Flexible Port Partitioning (FPP) ใช้ PCI SIG SR-IOV ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแบ่งอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตทางกายภาพของคุณเป็นอุปกรณ์เสมือนหลายๆ ตัว สร้างคุณภาพของการให้บริการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการถูกมอบหมายไปยังฟังก์ชันแบบเสมือน และได้รับการแบ่งปันแบนด์วิดธ์อย่างเหมาะสม

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues (VMDq) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบให้ออฟโหลดการสลับจำนวนหนึ่งที่ทำใน VMM (Virtual Machine Monitor) ไปที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันนี้ VMDq ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสลับ I/O ใน VMM ลงอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สามารถรองรับ PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากร I/O เดี่ยวแบบเนทีฟ (โดยตรง) ระหว่างเครื่องแบบเสมือนหลายๆ เครื่อง SR-IOV ทำให้มีกลไกที่ Single Root Function (เช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ตพอร์ตเดียว) สามารถปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพหลายๆ ชิ้นแยกจากกัน

iWARP/RDMA

iWARP ให้บริการโครงสร้างที่มีความหน่วงแฝงต่ำแบบครบวงจรแก่ศูนย์ข้อมูลผ่านทาง Remote Direct Memory Access (RDMA) บนอีเธอร์เน็ต ส่วนประกอบที่สำคัญของ iWARP ที่สามารถให้ความหน่วงแฝงต่ำได้แก่ Kernel Bypass, Direct Data Placement และ Transport Acceleration

Intel® Data Direct I/O Technology

Intel® Data Direct I/O Technology เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล I/O สำหรับการส่งและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ I/O ด้วย Intel DDIO ทำให้ Intel® Server Adapters และคอนโทรลเลอร์สื่อสารโดยตรงกับแคชโปรเซสเซอร์ โดยไม่ต้องเลี่ยงไปผ่านหน่วยความจำของระบบ จึงช่วยลดความหน่วงแฝง, เพิ่มแบนด์วิดธ์ I/O ของระบบ และลดการใช้พลังงานลง