อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 สำหรับ OCP

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Dual
 • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 25/10/1GbE
 • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับการเชื่อมต่อ (VT-c) ใช่
 • ความเร็วและความกว้างของสล็อต 8.0 GT/s, x8 lanes

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีขั้นสูง

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2, retail unit

 • MM# 948651
 • รหัสการสั่งซื้อ XXV710DA2
 • MDDS Content ID 708595

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2, retail bulk

 • MM# 948652
 • รหัสการสั่งซื้อ XXV710DA2BLK
 • MDDS Content ID 708595

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M70KLP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Discontinued 61059

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20NTP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20MYP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 61335
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 61342
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 61350
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 61372
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 61379
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 61380
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 61388
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 61395
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 61396
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 61403
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 61404
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 61410
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 61411
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 61417
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 61418
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 61435

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 61519
Intel® Server System D50TNP1MHCRLC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 61561
Intel® Server System D50TNP1MHCRAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 61563
Intel® Server System D50TNP2MHSVAC Management Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 61565
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 61568
Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 61572

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel Server System D40AMP1MHCPAC Compute Module (1U Half-Width Air-Cooled) Q4'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 61576

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S9200WK

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61678
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61682
Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61686
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61687
Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61688
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61690
Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61694
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 61695

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61696
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61705
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61707
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61738
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61739
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61741
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61743
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61747
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61748
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61760
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61761
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61775
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61776
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61778
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61782
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 61784

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board D40AMP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W 61989

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BPR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62032
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62033
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62035
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62036
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62037
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 62038

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600ST

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62076
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62078
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62084
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 62086

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WFR

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62103
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62105
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62107
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62108
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62109
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62113

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2016*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2019*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย PCIe* 40 Gigabit Ethernet ภายใต้ Linux*

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Ethernet Port Configuration Tool (All Supported OSs)

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Windows*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012*

Ethernet Port Configuration Tool - EFI*

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต (ระบบปฏิบัติการที่รองรับทั้งหมด)

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—Linux*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Network Adapter 700 Series

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—VMware ESX*

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - Windows*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—FreeBSD*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Adapters 700 Series—EFI

เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ตอีเธอร์เน็ต - EFI*

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Microsoft Windows 11*

เครื่องมือการดูแลระบบสําหรับIntel® Network Adapters

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับ Windows Server 2012 R2*

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Ethernet Product Release Notes

ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® สําหรับIntel® Ethernet Controllerซีรีส์ 700 ภายใต้ FreeBSD*

อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 อุปกรณ์แบบไดนามิกส่วนบุคคล: Radio Fronthaul 4G

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การแบ่งพอร์ตที่คล่องตัว

เทคโนโลยี Flexible Port Partitioning (FPP) ใช้ PCI SIG SR-IOV ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแบ่งอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตทางกายภาพของคุณเป็นอุปกรณ์เสมือนหลายๆ ตัว สร้างคุณภาพของการให้บริการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการถูกมอบหมายไปยังฟังก์ชันแบบเสมือน และได้รับการแบ่งปันแบนด์วิดธ์อย่างเหมาะสม

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues (VMDq) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบให้ออฟโหลดการสลับจำนวนหนึ่งที่ทำใน VMM (Virtual Machine Monitor) ไปที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันนี้ VMDq ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสลับ I/O ใน VMM ลงอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สามารถรองรับ PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากร I/O เดี่ยวแบบเนทีฟ (โดยตรง) ระหว่างเครื่องแบบเสมือนหลายๆ เครื่อง SR-IOV ทำให้มีกลไกที่ Single Root Function (เช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ตพอร์ตเดียว) สามารถปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพหลายๆ ชิ้นแยกจากกัน

iWARP/RDMA

iWARP ให้บริการโครงสร้างที่มีความหน่วงแฝงต่ำแบบครบวงจรแก่ศูนย์ข้อมูลผ่านทาง Remote Direct Memory Access (RDMA) บนอีเธอร์เน็ต ส่วนประกอบที่สำคัญของ iWARP ที่สามารถให้ความหน่วงแฝงต่ำได้แก่ Kernel Bypass, Direct Data Placement และ Transport Acceleration

RoCEv2/RDMA

RoCEv2/RDMA (Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet v2) ให้บริการด้านโครงสร้างแบบผสานรวมความล่าช้าต่ำกับศูนย์ข้อมูลผ่าน RDMA ทาง UDP/IP UDP/IP (User Datagram Protocol) เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้กับการส่งสัญญาณที่เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น วิดีโอหรือเสียงที่เร่งความเร็วให้กับการสื่อสาร โดยไม่จำเป็นต้องมี "การแลกเปลี่ยนสัญญาณ" จากฝ่ายผู้รับ

Intel® Data Direct I/O Technology

Intel® Data Direct I/O Technology เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล I/O สำหรับการส่งและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ I/O ด้วย Intel DDIO ทำให้ Intel® Server Adapters และคอนโทรลเลอร์สื่อสารโดยตรงกับแคชโปรเซสเซอร์ โดยไม่ต้องเลี่ยงไปผ่านหน่วยความจำของระบบ จึงช่วยลดความหน่วงแฝง, เพิ่มแบนด์วิดธ์ I/O ของระบบ และลดการใช้พลังงานลง