อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 สำหรับ OCP

อแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet XXV710-DA2 สำหรับ OCP

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลจำเพาะระบบเครือข่าย

 • การกำหนดค่าพอร์ต Dual
 • อัตราข้อมูลต่อพอร์ต 25/10/1GbE
 • เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน Intel® สำหรับการเชื่อมต่อ (VT-c) ใช่
 • ความเร็วและความกว้างของสล็อต 8.0 GT/s, x8 lanes

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

 • ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Virtualization Technology เพื่อการเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีขั้นสูง

 • iWARP/RDMA ไม่ใช่
 • RoCEv2/RDMA ไม่ใช่
 • Intel® Data Direct I/O Technology ใช่
 • ออฟโหลดอัจฉริยะ ใช่
 • การจัดเก็บข้อมูลบนอีเธอร์เน็ต iSCSI, NFS

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2, retail unit

 • MM# 948651
 • รหัสการสั่งซื้อ XXV710DA2

Intel® Ethernet Network Adapter XXV710-DA2, retail bulk

 • MM# 948652
 • รหัสการสั่งซื้อ XXV710DA2BLK

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 5A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

ภาพผลิตภัณฑ์

ภาพผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Intel® Server System M70KLP Family

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Launched 50339

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20MYP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 50352

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 50485
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 50486
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 50493
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50494
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50495
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 50503
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 50512

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 50574
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 50581
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 50589
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 50611
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 50618
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 50619
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 50627
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 50634
Intel® Server System R2308WFTZS Discontinued 50635
Intel® Server System R2308WFTZSR Launched 50642
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 50643
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 50649
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 50650
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 50656
Intel® Server System R2312WFTZS Discontinued 50657
Intel® Server System R2312WFTZSR Launched 50674

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D50TNP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 50751
Intel® Server System D50TNP1MHCRLC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 50755
Intel® Server System D50TNP1MHCRAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 50757
Intel® Server System D50TNP2MHSVAC Management Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 50759
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 50762
Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 50766

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S9200WK

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50869
Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50873
Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50877
Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50878
Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module Q1'20 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50879
Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50881
Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50885
Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module Q3'19 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack front IO 50886

Intel® Compute Module ตระกูล HNS2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50887
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50896
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50898
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50929
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50930
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50932
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50934
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50938
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50939
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50951
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50952
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50966
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50967
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50969
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50973
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 50975

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600BP

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51305
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51306
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51308
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51309
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51310
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 51311

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600ST

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51349
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51351
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51357
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51359

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600WF

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต TDP Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51376
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51378
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51380
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51381
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51382
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51386

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด Intel® Ethernet Controllerอะแดปเตอร์แบบไดนามิกของอุปกรณ์ X710/XXV710/XL710: MPLSoGRE/MPLSoUDP

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernetอะแดปเตอร์ซีรี่ส์ 700 (เฉพาะ 8.10 ถึง 8.00)

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernet อะแดปเตอร์ ซีรี่ส์ 700 (8.10 ถึง 7.10 เท่านั้น)

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernetซีรี่ส์ 700 (เฉพาะ 8.15 ถึง 7.20)

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernetซีรี่ส์ 700 (เฉพาะ 8.10 ถึง 6.80)

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernetซีรี่ส์ 700 (เฉพาะ 8.10 ถึง 7.00)

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernet ซีรี่ส์ 700 (8.10 ถึง 7.20 เท่านั้น)

ดาวน์โหลด แพ็คเกจ NVM Downgraded Intel® Ethernetอะแดปเตอร์ซีรี่ส์ 700 (8.15 ถึง 6.80 เท่านั้น)

ดาวน์โหลด เครื่องมือกําหนดค่าพอร์ต Ethernet (ระบบปฏิบัติการที่รองรับทั้งหมด)

ดาวน์โหลด Intel® Ethernet Adapter Pack ของไดรเวอร์ที่สมบูรณ์

ดาวน์โหลด เครื่องมือการจัดการIntel® Network Adapters

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® For Windows Server 2019*

ดาวน์โหลด คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetอะแดปเตอร์

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetรุ่นซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® Windows Server 2012*

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetยูทิลิตี้การบู๊ตการเชื่อมต่อ, ภาพ Preboot และไดรเวอร์ EFI

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์อะแดปเตอร์® Intel® For Windows Server 2012 R2*

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์®เครือข่าย Intel® Windows Server 2016*

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel®สําหรับ Windows Server ๒๐๐๘ R2 *-รุ่นสุดท้าย

เอกสารด้านเทคนิค

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การแบ่งพอร์ตที่คล่องตัว

เทคโนโลยี Flexible Port Partitioning (FPP) ใช้ PCI SIG SR-IOV ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการแบ่งอุปกรณ์อีเธอร์เน็ตทางกายภาพของคุณเป็นอุปกรณ์เสมือนหลายๆ ตัว สร้างคุณภาพของการให้บริการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละกระบวนการถูกมอบหมายไปยังฟังก์ชันแบบเสมือน และได้รับการแบ่งปันแบนด์วิดธ์อย่างเหมาะสม

Virtual Machine Device Queues (VMDq)

Virtual Machine Device Queues (VMDq) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบให้ออฟโหลดการสลับจำนวนหนึ่งที่ทำใน VMM (Virtual Machine Monitor) ไปที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับฟังก์ชันนี้ VMDq ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการสลับ I/O ใน VMM ลงอย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สามารถรองรับ PCI-SIG* SR-IOV

Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันทรัพยากร I/O เดี่ยวแบบเนทีฟ (โดยตรง) ระหว่างเครื่องแบบเสมือนหลายๆ เครื่อง SR-IOV ทำให้มีกลไกที่ Single Root Function (เช่น พอร์ตอีเธอร์เน็ตพอร์ตเดียว) สามารถปรากฏเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพหลายๆ ชิ้นแยกจากกัน

iWARP/RDMA

iWARP ให้บริการโครงสร้างที่มีความหน่วงแฝงต่ำแบบครบวงจรแก่ศูนย์ข้อมูลผ่านทาง Remote Direct Memory Access (RDMA) บนอีเธอร์เน็ต ส่วนประกอบที่สำคัญของ iWARP ที่สามารถให้ความหน่วงแฝงต่ำได้แก่ Kernel Bypass, Direct Data Placement และ Transport Acceleration

Intel® Data Direct I/O Technology

Intel® Data Direct I/O Technology เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล I/O สำหรับการส่งและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ I/O ด้วย Intel DDIO ทำให้ Intel® Server Adapters และคอนโทรลเลอร์สื่อสารโดยตรงกับแคชโปรเซสเซอร์ โดยไม่ต้องเลี่ยงไปผ่านหน่วยความจำของระบบ จึงช่วยลดความหน่วงแฝง, เพิ่มแบนด์วิดธ์ I/O ของระบบ และลดการใช้พลังงานลง