การเชื่อมต่อ Intel® Ethernet X557

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
InterfaceType
3.4 W Single 10GbE
6.8 W Dual 10GbE
13.6 W Quad 10GbE