ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q4'23 8 2.2 GHz 2.10 GHz 22.5 MB 125 W
Q4'23 4 2.4 GHz 2.20 GHz 10240 42 W
Q4'23 6 3.5 GHz 2.80 GHz 10240 55 W
Q4'23 8 2.9 GHz 1.80 GHz 15360 42 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 55 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 55 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 57 W
Q4'23 8 3.2 GHz 2.10 GHz 15 MB 70 W
Q4'23 10 3.2 GHz 2.00 GHz 15 MB 80 W
Q4'23 16 3.1 GHz 2.00 GHz 20 MB 100 W
Q4'23 20 3.2 GHz 2.00 GHz 30 MB 117 W
Q4'23 20 3.2 GHz 2.00 GHz 30 MB 110 W
Q4'23 22 3.1 GHz 2.20 GHz 30 MB 135 W
Q4'23 4 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 4 5.00 GHz 3.40 GHz 12 MB 55 W
Q4'23 6 5.00 GHz 2.90 GHz 18 MB 65 W
Q4'23 6 5.10 GHz 3.30 GHz 18 MB 80 W
Q4'23 8 5.2 GHz 2.6 GHz 24 MB 65 W
Q4'23 8 5.20 GHz 2.8 GHz 24 MB 80 W
Q4'23 6 5.6 GHz 3.5 GHz 18 MB 95 W
Q4'23 8 5.60 GHz 3.20 GHz 24 MB 95 W
Q4'23 28 3.7 GHz 2.1 GHz 52.5 MB 185 W
Q4'23 8 4.1 GHz 3.2 GHz 22.5 MB 165 W
Q4'23 28 4 GHz 2.2 GHz 52.5 MB 205 W
Q4'23 16 3.9 GHz 2.8 GHz 37.5 MB 195 W
Q4'23 32 4 GHz 2.1 GHz 160 MB 270 W
Q4'23 8 4.2 GHz 3.9 GHz 22.5 MB 195 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.1 GHz 60 MB 205 W
Q4'23 32 4 GHz 2.2 GHz 60 MB 225 W
Q4'23 24 4.1 GHz 2.9 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 16 4.1 GHz 3.6 GHz 45 MB 270 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.5 GHz 60 MB 250 W
Q4'23 36 4 GHz 2.2 GHz 180 MB 270 W
Q4'23 32 4.1 GHz 3.2 GHz 60 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2.1 GHz 260 MB 330 W
Q4'23 48 4 GHz 2.7 GHz 260 MB 350 W
Q4'23 48 4 GHz 2 GHz 260 MB 300 W
Q4'23 32 4.1 GHz 2.8 GHz 60 MB 300 W
Q4'23 48 4 GHz 2.3 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 56 4 GHz 2.1 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 52 4 GHz 2.4 GHz 300 MB 300 W
Q4'23 60 4 GHz 2 GHz 300 MB 350 W
Q4'23 60 3.9 GHz 2 GHz 300 MB 270 W
Q4'23 64 3.9 GHz 1.9 GHz 320 MB 350 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2 GHz 320 MB 330 W
Q4'23 64 3.9 GHz 2.2 GHz 320 MB 385 W
Q4'23 8 4.1 GHz 2.60 GHz 22.5 MB 125 W
Q4'23 12 4.1 GHz 2.40 GHz 30 MB 150 W
Q4'23 12 3.7 GHz 2.00 GHz 30 MB 115 W
Q4'23 16 3.4 GHz 2 GHz 30 MB 150 W
Q4'23 24 3.7 GHz 2.2 GHz 45 MB 185 W
Q4'23 12 3.9 GHz 2 GHz 22.5 MB 115 W
Q3'23 24 3.60 GHz 1.90 GHz 45 MB 185 W
Q3'23 28 3.60 GHz 2.00 GHz 52.5 MB 195 W
Q3'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB 205 W
Q3'23 32