ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q1'23 8 1.90 GHz 1.80 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 40 3.50 GHz 2.20 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 32 3.50 GHz 2.70 GHz 75 MB
Launched Q1'23 48 3.50 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 52 3.50 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 56 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB
Launched Q1'23 24 3.90 GHz 1.90 GHz 45 MB
Launched Q1'23 24 3.90 GHz 2.10 GHz 45 MB
Launched Q1'23 8 4.10 GHz 2.90 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 16 4.00 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'23 24 3.80 GHz 1.80 GHz 45 MB
Launched Q1'23 24 3.80 GHz 2.00 GHz 45 MB
Launched Q1'23 28 4.10 GHz 2.00 GHz 52.5 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.00 GHz 60 MB
Launched Q1'23 18 4.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
Launched Q1'23 24 4.00 GHz 2.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.60 GHz 1.80 GHz 60 MB
Launched Q1'23 16 4.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB
Launched Q1'23 32 3.80 GHz 1.80 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 8 4.10 GHz 3.70 GHz 22.5 MB
Launched Q1'23 32 3.90 GHz 2.20 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.60 GHz 2.00 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 4.00 GHz 2.00 GHz 60 MB
Launched Q1'23 24 4.00 GHz 2.60 GHz 60 MB
Launched Q1'23 16 4.00 GHz 3.60 GHz 45 MB
Launched Q1'23 32 4.10 GHz 2.40 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 4.10 GHz 2.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
Launched Q1'23 32 4.00 GHz 3.10 GHz 60 MB
Launched Q1'23 16 4.00 GHz 2.90 GHz 45 MB
Launched Q1'23 28 3.50 GHz 2.00 GHz 75 MB
Launched Q1'23 36 3.20 GHz 2.00 GHz 67.5 MB
Launched Q1'23 32 3.40 GHz 2.10 GHz 82.5 MB
Launched Q1'23 44 3.80 GHz 2.70 GHz 82.5 MB
Launched Q1'23 40 3.80 GHz 2.20 GHz 105 MB
Launched Q1'23 40 3.70 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 48 3.70 GHz 2.20 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 32 4.10 GHz 2.80 GHz 60 MB
Launched Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 48 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 48 3.80 GHz 2.40 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 52 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 52 3.60 GHz 1.70 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 52 3.80 GHz 2.10 GHz 105 MB
Launched Q1'23 52 3.60 GHz 1.80 GHz 97.5 MB
Launched Q1'23 56 3.80 GHz 2.00 GHz 105 MB
Launched Q1'23 60 3.50 GHz 1.90 GHz 112.5 MB
Launched Q1'23 10 4.00 GHz 2.70 GHz 26.25 MB
Launched Q1'23 12 3.90 GHz 2.00 GHz 30 MB
Launched Q1'23 20 3.90 GHz 2.00 GHz 37.5 MB
Launched Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB
Launched Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB
Launched Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB
Launched Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Launched Q1'22 4 3.50 GHz