ตัวเลือกราง

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ProcessorIncluded เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
BBU Bracket Kit AXXSTBBUBRKT Launched
GPGPU Bracket Kit AXXSTPHIKIT Launched
1U Slide Rail Kit AXXAF1RAIL Announced
1U Cable Management Kit AXXAF1CMA Announced
1U Internal Rail Kit for Chassis
(FC2000 Family) FCXX1USPPRT
Launched
2U Chassis Fixed External Rail Kit FCXXRAILKIT Launched
2U Rail Kit
(Full Extension) KLPRAILK
Launched
2U GPGPU Kit CYPGPGPUKIT Launched
Full Extension Rail Kit CYPFUllEXTRAIl Launched
Half Extension Rail Kit CYPHALFEXTRAIl Launched
ชุดแปลงแนวตั้งเป็นแร็ค APP3RACKIT Discontinued
ชุดรางขยายแบบไม่ใช้เครื่องมือ AXXHERAIL2 Discontinued
ขายึดถาวร AXXBRACKETS Discontinued
Arm การจัดการสายเคเบิล AXXRACKARM2 Discontinued
ชุดรางพื้นฐาน AXXBASRAIL13 Discontinued
ชุดรางแบบไม่ใช้เครื่องมือ AXXHERAIL Discontinued
ชุดแปลงแนวตั้งเป็นแร็ค ARIGRACK Discontinued
Universal Rack Mode Cable Management Arm AXXCMA3U7U Discontinued
ชุดรางแบบไม่ใช้เครื่องมือ AXXMFRAIL Discontinued
ชุดรางแบบไม่ใช้เครื่องมือ AXXRAIL3U7U Discontinued
ชุดรางพื้นฐาน AXXBASICRAIL Discontinued
Arm การจัดการสายเคเบิล AXXRACKCARM Discontinued
รางแร็คเน้นความคุ้มค่า AXXVRAIL Discontinued
ชุดรางขั้นสูง AXX3U5UPRAIL
(สำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000)
Launched
1U/2U รางระดับพรีเมี่ยม AXXPRAIL Discontinued
ฉากยึด 1U/2U AXXRBRACKETS
(Hard Mount)
Discontinued
1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT
(Hard Mount)
Launched
Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL Launched
Full Length GPGPU support bracket AUPLGPUBR Discontinued
Bracket ที่รองรับ GPGPU ความยาวเต็ม AUPMGPUBR Discontinued
1U/2U Premium Rail AXXPRAIL755 Discontinued
Auxiliary Bracket A2UBKTMFBUSSD Discontinued
Bracket and Extension Kit AUPMCOPROBR สำหรับตระกูลแชสซี P4000M Discontinued
Bracket and Extension Kit AUPLCOPROBR สำหรับตระกูลแชสซี P4000L Discontinued
Value Plus Short Rail AXXVPSRAIL Discontinued
1U Premium Rail A1UFULLRAIL
(พร้อมการสนับสนุน CMA)
Launched
2/4U Premium Rail AXXFULLRAIL
(พร้อมการสนับสนุน CMA)
Launched
2/4U Premium Rail AXXSHRTRAIL Launched
1U Premium Rail A1USHRTRAIL Launched
อุปกรณ์จัดการสายเคเบิล AXXCMA2
(สำหรับใช้กับ AXXFULLRAIL เท่านั้น)
Launched