รางแร็คเน้นความคุ้มค่า AXXVRAIL

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลเสริม

  • รายละเอียด Value Rail Kit - Works for all 438mm wide Intel® Rack Chassis 1U, 2U, 4U. Rail allows adjustment within 609.6mm~765mm to fit difference depth rack. Maximum extension when installed (travel distance) 424.2mm.

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Value Rack Rail AXXVRAIL, Single

  • MM# 912796
  • รหัสการสั่งซื้อ AXXVRAIL

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

ข้อมูล PCN

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000BB

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65933
Intel® Server System R1208BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65934
Intel® Server System R1304BB4DC Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65935
Intel® Server System R1304BB4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 65936

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000EP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GL4DS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65955

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65960
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65964
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65966
Intel® Server System R1304GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65967
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 65970

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1304BT

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R1304BTLSFAN Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66016
Intel® Server System R1304BTLSFANR Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66019
Intel® Server System R1304BTLSHBN Q2'11 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66020
Intel® Server System R1304BTLSHBNR Q2'12 Discontinued ATX 1U Rack LGA1155 66031
Intel® Server System R1304BTSSFAN Q2'11 Discontinued microATX 1U Rack LGA1155 66032
Intel® Server System R1304BTSSFANR Q2'12 Discontinued uATX 1U Rack LGA1155 66034

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB

เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GL

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GL4DS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66231
Intel® Server System R2208GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66232
Intel® Server System R2308GL4DS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66235
Intel® Server System R2308GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66236
Intel® Server System R2312GL4GS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66237

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต Sort Order เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Server System R2208GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66239
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Q3'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66242
Intel® Server System R2216GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66244
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66246
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66249
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66250
Intel® Server System R2308GZ4GC Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66251
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66254
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Q2'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66256
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Q1'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66257
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Q4'12 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 66258

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

การสนับสนุน

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การยุติการผลิตที่คาดไว้

การยุติการผลิตที่คาดไว้ คือการประมาณว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ การแจ้งเตือนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ (PDN) ที่เผยแพร่เมื่อเริ่มกระบวนการสิ้นสุดอายุของผลิตภัณฑ์ จะมีรายละเอียด EOL Key Milestone ทั้งหมด องค์กรบางแห่งอาจแจ้งรายละเอียดไทม์ไลน์ EOL ให้ทราบก่อนที่จะเผยแพร่ PDN ติดต่อตัวแทน Intel ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์ EOL และทางเลือกในการยืดอายุการใช้งาน